NOW ALL THE EARTH IS WHITE WITH SNOW – WINTER HYMNS (1976/2005)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor og 8-stemmigt tuba-ensemble (alternativt: euphonium/tuba-ensemble). Version af Nr. 147a tilrettelagt af Ivan Hansen og Per Nørgård (1999/rev. 2005).

”Kor-version, engelsk”.

Tekst fra Ole Sarvigs ”Året” og ”Korsalme”, engelsk version baseret på Helen og Ole Sarvigs oversættelse.

Korversionen er tilrettelagt ud fra anvisninger i partiturforordet til 147a (”værket kan...tillige opføres og anvendes i mere ”åbne koncertformer”, hvor f.eks. et kor kan deltage og synge disse Sarvig-salmer sammen med ensemblet, eller forinden”). En række af komponistens Sarvig-korsatser for blandet kor (SATB) indgår således, fra værkerne ”Vinterkantate” (Nr. 145) ”Korsalme” (Nr. 193), Vintersalme (#1984.2) og ”Himmelkim” (Nr. 350) – hhv. vekslende med og sammen med blæserensemblet.

Jf. Nr. #2005

Varighed: 19´

Værknummer: 147c


VÆRKNOTE: NOW ALL THE EARTH IS WHITE WITH SNOW – WINTER HYMNS (1976/2005) for 8-stemmigt tuba-ensemble og blandet kor.

Se Nr. 147b

PROGRAMME NOTE: NOW ALL THE EARTH IS WHITE WITH SNOW – WINTER HYMNS (1976/2005) for 8 part Tuba ensemble and mixed choir.

See No. 147b