NU DÆKKER SNE DEN HELE JORD – VINTERSALMER (1976/2005)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor og 8-stemmigt tuba-ensemble (alternativt: euphonium/tuba-ensemble). Version af Nr. 147a tilrettelagt af Ivan Hansen og Per Nørgård (1999/rev. 2005).

”Kor-version, dansk”.

Korversionen er tilrettelagt ud fra anvisninger i partiturforordet til 147a (”værket kan...tillige opføres og anvendes i mere ”åbne koncertformer”, hvor f.eks. et kor kan deltage og synge disse Sarvig-salmer sammen med ensemblet, eller forinden”). En række af komponistens Sarvig-korsatser for blandet kor (SATB) indgår således, fra værkerne ”Vinterkantate” (Nr. 145) ”Korsalme” (Nr. 193), Vintersalme (#1984.2) og ”Himmelkim” (Nr. 350) – hhv. vekslende med og sammen med blæserensemblet.

Tekst fra Ole Sarvigs ”Året” og ”Korsalme”

Jf. Nr. #2005

Varighed: 19´

Værknummer: 147b


VÆRKNOTE: NU DÆKKER SNE DEN HELE JORD – VINTERSALMER (1976/2005) for 8-stemmigt tuba-ensemble og blandet kor.

Da jeg havde afsluttet min ”3. symfoni” (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene ”Året” og ”Korsalme”), af hvilke ”Året – Som året går” nu indgår i Den Danske Salmebog. Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. ”Frostsalme”, ”Vinterkantate”, Kredsløb, ”Cantica”, ”Nu dækker sne den hele jord”, cello-oktetten ”Og livets sommer sover dybt” samt tuba-oktettet ”Nu dækker sne den hele jord” fra 1976, der spiller 9-10 minutter.I 1976 foreslog jeg i partitur-forordet til tuba-oktetten ”Nu dækker sne den hele jord at værket kunne udbygges med sang, og i 1999 (med enkelte justeringer i 2005) arrangerede Ivan Hansen en række koriske dele – fra korværker baseret på Sarvig-melodierne – til at indgå i en samlet enhed med den 10 minutter lange oktet, nu kaldet ”Nu dækker sne den hele jord – Vintersalmer”, med en spilletid på 18-19 minutter.

Værket, oprindelig komponeret til Den Danske Tubaklub, kan således opføres for tuba-oktet eller i en udvidet version for kor og tuba-oktet (med korindslag mellem oktettens sektioner), begge farvet af Sarvigs nordiske, mytiske salmedigt, hvis stemning fremgår af følgende vers:I sjæle som i verden bor

nu dækker sne den hele jordog livets sommer sover dybt

i glemsels og i vinters kryptPer Nørgård (2005)

PROGRAMME NOTE: NU DÆKKER SNE DEN HELE JORD – VINTERSALMER (1976/2005) for 8 part Tuba ensemble and mixed choir.

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig “The Year” and “Choral Hymn”. One of these was later included in the Danish Hymnbook under the title “Året – Som året går” (The Year). These three “Sarvig tunes” were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cycles”, “Cantica”, the cello octet “And Life´s Sweet Summer Sleeps Below”, and the tuba octet “Now All the Earth Is White With Snow”, with a duration of 9-10 minutes.In 1999 Ivan Hansen arranged choral sections (revised 2005) as described in the original score – from my choral works based on the Sarvig melodies – to make up a collected unity with the Tuba Octet, now called “Now All the Earth Is White With Snow – Winter Hymns” (with a total duration of 18-19 minutes). This means that the work can be performed by tuba octet or by choir/tuba octet (with choral movements between the instrumental sections), both versions coloured by the Nordic and mythic poem by Sarvig, the beginning of which goes: The passing year will pass its deepSo shall our mind reach winter´s sleep.And as the tree stands leafless, bare,Is winter´s realms: our minds aware.The work exists in both in Danish (original version) and in English, the latter based on Helen and Ole Sarvig´s translation.Per Nørgård