WINTER HYMN (1976/1984)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor.

Tekst af Ole Sarvig.

Arrangeret af Gunnar Eriksson (på basis af Vinterkantate (Nr. 145, se noten til denne), Frostsalme (Nr. 148), Kredsløb (Nr.153).

Engelsk versionering, udfra Helen og Ole Sarvigs metrisk samstemmende oversættelse, ved Ivan Hansen (1998).

Jf. #1984.2

Varighed: 10´

Værknummer: 145f


VÆRKNOTE: WINTER HYMN for blandet kor (1976/1984)

Arr. af Gunnar Eriksson.Se Nr. 145e

PROGRAMME NOTE: WINTER HYMN for mixed choir (1976/1984)

(arr. by Gunnar Eriksson)

See No. 145e