VINTERKANTATE (”SANGEN OM ÅRET”) (1976/1990)

Tilbage til værkfortegnelsen

Kantate i syv dele, for blandet kor (SATB, inkl. soli) og 4 instrumenter: obo (el. tilsvarende blæser), violin (el. tilsvarende strengeinstrument), slagtøj (inkl. vibrafon, gong), trombone, orgel (eller keyboard med orgelfunktion).

Version ved Per Nørgård/Ivan Hansen (1990) af Nr. 145a.

”1990-versionen (dansk)”.

I. 1. Corale dolorosa (preludio – corale – arietta di consolazione – abticantica lamentoso)

- Sorgens Koral (forspil – koral – trøstens sang – anråbelse).

2. Aria evangélica – Det glade budskab.

3. Canto d´offerta: La Rota (“L´anno”) – Offeret: Hjulet drejer (“Året”)

4. Pastorale breve: “In paradiso” (genesi – il giardino divino – il seduttóre – la seduzione: “come dio!” (commédia!) ) – Patorale: I Paradis (skabelse – den guddommelige have – forføreren – forførelsen).

5. Contrappunti: “Il zodiaco celeste” (primavera – l´estate – autunno (purgatório) – inverno – primavéra (aria evangélica)) – Kredsløbet (forår – sommer – efterård (skærsild) – vinter – forår (det glade budskab)).

6. Coro di Tritoni – Tritonernes kor.

7. Corale beato – Velsignelse.

Tekst: vers fra Ole Sarvigs digt ”Året” (”For-stadsdigte”, 1974 og ”Året”, Brøndum, 1980)

Note: Melodier fra VINTERKANTATE – de såkaldte ”Sarvig-melodier” (hvoraf en indgår i Symfoni nr. 3) – indgår i en række værker siden, bl.a. i Nr. 147, 148. 153, 155, 168, 185, 206, 207, 243, #1989.2, 263, 310, 350.

Kantatens åbningskoral, indgår i Den Danske Salmebog (2003) som salme nr. 720 – ”Året – Som året går”.

Varighed: 30´

Værknummer: 145b


VÆRKNOTE: VINTERKANTATE (1976/1990) – for Sopran, kor og 5 instrumenter.

Se Nr. 145a

PROGRAMME NOTE: VINTERKANTATE (WINTER CANTATA) – for Soprano, choir and 5 instruments (1976/1990). See No. 145a