VINTERKANTATE (”SANGEN OM ÅRET”) (1976)

Tilbage til værkfortegnelsen

Kantate i syv dele, for ´få eller flere´ (minimum for sopran, orgel, samt – ad lib. – flere) solister, kor og instrumentalister.

”Original, åben version”

I. 1. Corale dolorosa (preludio – corale – arietta di consolazione – abticantica lamentoso)

- Sorgens Koral (forspil – koral – trøstens sang – anråbelse).

2. Aria evangélica – Det glade budskab.

3. Canto d´offerta: La Rota (“L´anno”) – Offeret: Hjulet drejer (“Året”)

4. Pastorale breve: “In paradiso” (genesi – il giardino divino – il seduttóre – la seduzione: “come dio!” (commédia!) ) – Patorale: I Paradis (skabelse – den guddommelige have – forføreren – forførelsen).

5. Contrappunti: “Il zodiaco celeste” (primavera – l´estate – autunno (purgatório) – inverno – primavéra (aria evangélica)) – Kredsløbet (forår – sommer – efterård (skærsild) – vinter – forår (det glade budskab)).

6. Coro di Tritoni – Tritonernes kor.

7. Corale beato – Velsignelse.

Note: Melodier fra VINTERKANTATE – de såkaldte ”Sarvig-melodier” (hvoraf en indgår i Symfoni nr. 3) – indgår i en række værker siden, bl.a. i Nr. 147, 148. 153, 155, 168, 185, 206, 207, 243, #1989.2, 263, 310, 350.

Kantatens åbningskoral, i dens danske version, indgår i Den Danske Salmebog (2003) som salme nr. 720 – ”Året – Som året går”.

Tekst: vers fra Ole Sarvigs digt ”Året” (fra ”Forstadsdigte”, 1974).

Tilegnet især organist Jesper Jørgen Jensen med de store hænder, og Dorrit Basse med den rene stemme … og alle de andre.

(Efter partiturets sidste dobbeltstreg er angivet: Soli Deo Gloria.)

Varighed: 30´

Værknummer: 145a


VÆRKNOTE: VINTERKANTATE (1976): Kantate i syv dele, for ´få eller flere´ (minimum: vokalsolist og orgel).

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene “Året” og “Korsalme”). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. “Frostsalme”, “Vinterkantate”, “Cantica”, “Nu dækker sne den hele jord” m.fl. En af disse melodier, en enkel salmemelodi, indgår i øvrigt nu i Den Danske Salmebog (nr.720, “Året” – Som året går).Teksten i Ole Sarvigs store digt (“Året”) er dansk, og måske nordisk i karakteren, men dets symbolske tidsstemning er global (“nu dækker sne den hele jord”). Udarbejdelsen af en mange-satset kantate – udfra de Sarvig´ske salmelinjer – skete ved at lade solist, kor og ensemble veksle i stemninger. Værkets stemninger går således fra næsten åndeløst-indadvendt (I: Sorgens koral) over næsten danseagtig opstemthed (II: “Så vid da, et Nådens kim er draget ind”), let mareridtsagtige toneslyngninger når “års-hjulet” drejer (III: Offeret – Året), og slangen frister (IV: I Paradiset) – til allegoriske jeg/du-kampe mellem ego- og altruisme (V: Kredsløbet – efterår, skærsild), før udgangsstemningens venten (som vi ikke håber er en “Venten på Godot” – eller noget værre...) afslutter denne kor-odyssé.”Vinterkantate” er oprindelig (1976) lagt an som et åbent værk for soli, kor, instrumenter.

En senere, specificeret versionen for sopransoli, kor og instrumenter (obo, violin, trombone, vibrafon/percussion, orgel) – ved Per Nørgård og Ivan Hansen – gjordes i 1990.Værket foreligger både i den originale danske version og i en engelsk version (“Winter Cantata”) oversat af Helen og Ole Sarvig.Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: WINTER CANTATA (1976) – for a variable ensemble of soloist, mixed choir and instruments (minimum for vocalist and organ).When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig: “The Year” and “Choral Hymn”. These three tunes were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”,“ Winter Hymn”, “Cantica” and others. One of these ´Sarvig melodies´ is now included in the new Danish Hymnbook, under the title “Året” (The Year).Ole Sarvig´s poem “Året” (The Year) is Danish, perhaps Scandinavian in character, but its symbolic atmosphere is global (now snow is covering the whole earth). The basic composition of this cantata – based on Sarvig´s many verses – was done by letting soloist, choir and instruments change in feelings and moods: From the almost silent, inward-looking beginning (I: Chorale dolorosa) to a dancelike and happy optimism (II: A heaven germon winged foot thrust deep into the earth its root), followed by nightmarish tone rows as the “Year-wheel of fortune” is turning (III: Sacrifice – The Year) and the temptations of the snake (IV: In Paradiso) – to the allegorical fights between egoism and altruism (V: The Cycle – Autumn. Purgatory) before the “waiting for a disaster” – atmosphere at the end of this choral Odyssé.Winter Cantata was from the beginning (1976) designed as an open work, to be arranged by different combinations of soloists, choir and (different) instruments. The printed version by Per Nørgård and Ivan Hansen for soloist, mixed choir and instruments (obo, violin, trombone, vibraphone/percussion and organ) is from 1990.The work is available in both the (original) Danish version (“Vinterkantate”) and an English version (Winter Cantata), translated by Helen and Ole Sarvig.Per Nørgård