FONS LAETITIAE (1975)

Tilbage til værkfortegnelsen

For Sopran (eller tenor) og harpe (eller lut).

Tekst fra latinske hymner (hhv. Ave maris stella; Ave Marie gratia plena; Flos ut rosa floruit).

Tilegnet guitaristen og sangeren Ingolf Olsen.

Varighed: 22´

Værknummer: 144a


VÆRKNOTE: FONS LAETITIAE (1975) for Sopran (eller tenor) og harpe (eller lut).

“Maria-begrebet har en dybde der går ud over alle trosretninger. Over hele jorden kendes symboler for den milde og det moderlige. Men ordet Maria forbindes også – lydligt – med det latinske ord for havet, mare, og bliver derved til havets stjerne, Maris stella.

”Fons Laetitiae” (Glædens Brønd) er mit første kammermusik-værk komponeret omkring afslutningen af 3. symfoni, i 1975. Der indoptages tilmed en melodisk og harmonisk tematik fra symfonien (anden delens “Maria”-motiver). Værket er dog kombineret med en helt nyskabt sang (“Flos ut rosa”-melodien), hvis svungne linjer, baseret på ”det gyldne snits” rytmer, gav melodien en “stamina”, der bragte den over i mange senere kompositioner, bl.a. orkesterværket Twilight (1976) over korsangen fra 1991 Flos ut rosa floruit (også i en dansk version, oversat af Ole Sarvig: Blomst brød ud i rosenflor), korværket Ut Rosa (2001), klaverstykket Et Rosenblad (2002) og harpeværkerne Consolazione (2002), Harpekoncert nr. 2 – Gennem Torne (2003) og Blomstring (2007).

Af de omtalte “Maria-melodier” indgår den ene nu i Den Danske Salmebog (Nr. 720 – Som året går) og begge har senere dannet udgangspunkt for ca. 20 – især vokale – værker til tekster af den danske digter Ole Sarvig (1921-1981). Per Nørgård (2007)

PROGRAMME NOTE: FONS LAETITIAE (1975) for Soprano (or Tenor) and Harp (or luth).

The concept of Mary has a depth that transcends all religious persuasions. All over

The earth symbols of the gentle and maternal are known. But the word ´Maria´ is also associated – in sound – with the Latin word for the sea, “mare”, and she thus becomes the Star of the Sea, “Maris Stella”.

“Fons Laetitiae (the Fountain of Joy) is the first chamber music work that I composed

directly in the context of the ending of my Third Symphony in 1975; it also incorporates

melodic and harmonic themes from the symphony (the ´Maria´ motifs). However, the

work was combined with a newly-created song (the “Flos ut rosa floruit” melody), whose Golden Section rhythms gave the melody a ´stamina´ that carried it over into many later compositions.”

The two Maria themes and the Flos ut rosa floruit melody are based on direct ´extracts´ from

my so called infinity series, and the arching “Flos ut rosa” melody was developed further in seven later works, from the orchestral Twilight (1976) through the choral song “Flos ut rosa floruit”

(1991), the 12-part choral work “Ut Rosa” (2001) and the piano piece “Et rosenblad” (A Rose Petal )(2002) to the harp works Consolazione (2002), Harp Concerto no. 2 – Through Thorns (2000) and “Flowering” (2007).

One of the mentioned ´Marian melodies´ is now included in the new standard Danish hymnal (Den Danske Salmebog no. 720 – Som året går/The Passing Year) and both have formed starting points for around 20 later works – especially vocal or choral – to texts by the Danish poet Ole Sarvig (1921-1981).Per Nørgård