DRØMMESPIL (DREAM PLAY) (1975/rev. 1980)

Tilbage til værkfortegnelsen

For kammerorkester.

(tidligere titel: TURNERING/JOUSTING)

Komponeret til De Finske Musikinstitutter.

Varighed: 11´

Værknummer: 142


VÆRKNOTE: DRØMMESPIL (1975, rev. 1980) for kammerorkester (tidligere titel: TURNERING).

Drømmespil (Dream Play) er komponeret efter ”Symfoni Nr. 3” for kor og orkester (1972-75) og i tiden omkring orkesterværket ”Twilight” (1976-77) og operaen Siddharta (1975-79).Stykket kan opfattes som en ”drømmens turnerings-spil”, hvor deltagerne nok måler sig med hverandre, men gør det for at glæde sig over indbyrdes forskelle – og ikke for at kvæste hinanden. Her kan fx en David og en Goliat mødes til stor fornøjelse for begge parter. Og indimellem ophører deltagerne med at vise sig for hinanden – for til gengæld at hengive sig til de kærligste omfavnelser.På det formelle plan kan de skiftende afsnit opfattes som en variationsrække. Per Nørgård (1980)

PROGRAMME NOTE: DREAM PLAY(1975/rev. 1980) for chamber orchestraDream Play was composed in the wake of “Symphony No 3” for choir and orchestra (1972-75), and is related to orchestral works like “Twilight” (1977) and my opera “Siddharta” (1975-79). The piece could seen as a tournament of a dream where the participants may stand up to one another, but do so in order to take pleasure in their differences – not to crush one another. Here for example a David and a Goliath can meet to the great pleasure of both parties. And now and then the participants stop showing off to one another – and instead abandon themselves to the fondest embraces.At the formal level the succeeding passages can be regarded as a series of variations.Per Nørgård (1980)