MARIA-MUSIK (1975)

Tilbage til værkfortegnelsen

For variabel besætning, bl.a.:

1. for cembalo solo eller for cembalo, fløjte, eller

2. for violin fløjte, cello, guitar, eller

3. for violin, fløjte, cello

- der kan udføres med eller uden sopran (ad lib.).

”Maria-musik” er variable, fleksible ”del-versioner” af NOVA GENITURA (Nr.141a); uddragene er beskrevet i et tillæg til autograf-partituret).

Varighed: 6-9´

Værknummer: 141d


VÆRKNOTE: MARIA-MUSIK (1975) for variable solo/kammer-besætninger – bl.a. for:

1. Cembalo solo; eller for cembalo/fløjte – begge med eller uden sopran.

2. Violin fløjte, cello – med eller uden sopran

3. Violin, fløjte, cello, guitar – med eller uden sopran

”Maria-musik” (for variabel besætning) er udvalgte dele af vokalværket ”Nova Genitura” fra samme år, bestående af en række, klart opdelte sang- og instrumentalafsnit. Jeg fandt det oplagt at man også kunne opføre dele af det lange vokal/instrumental-værk, endda for mindre besætninger (trio, duo, solo – med og uden sopran).

Både ”Nova Genitura” og ”Maria-musik” er præget af Maria-begrebet, der har en dybde der går ud over alle trosretninger. Over hele jorden kendes symboler for den milde og det moderlige. Men ordet Maria forbindes også – lydligt – med det latinske ord for havet, mare, og bliver derved til havets stjerne, Maris stella.

I ”Nova Genitura” blev det til et helt flor af nye Maria-melodier. Deres enkelhed gør det muligt at opfatte musikens ofte komplicerede sammenvævning af samtidige melodier og tempolag.Musiken er komponeret i tiden omkring afslutningen af min 3. symfoni; der indoptages tilmed en melodisk og harmonisk tematik fra symfonien (andendelens “Maria”-motiver ), kombineret med en helt ny sang (“Flos ut rosa”-melodien), hvis svungne linjer, baseret på ”det gyldne snits” rytmer, gav melodien en “stamina”, der bragte den over i mange senere kompositioner, bl.a. orkesterværket ”Twilight” (1976), det 12-stemmige korværk ”Ut Rosa” (2001), harpeværkerne ”Consolazione” (2002) og ”Harpekoncert nr. 2 – Gennem Torne” (2003), Blomstring (2007).

Af de omtalte “Maria-melodier” indgår den ene nu i Den Danske Salmebog (Nr. 720 – Som året går) og begge har dannet udgangspunkt for ca. 20 senere – især vokale – værker til tekster af den danske digter Ole Sarvig (1921-1981).

Per Nørgård (2007)

PROGRAMME NOTE: MARIA MUSIC (MARIA-MUSIK) – for variable instrumentations:

1. Harpsichord solo; or Harpsichord/Flute – both with or without soprano.

2. Violin, flute, cello – with or without soprano.

3. Violin, flute, cello, guitar – with or without soprano.

“Maria music” (for different combinations of instruments) consists of sections of the work “Nova Genitura” (for Soprano and 6 instruments), a work in clearly divided vocal- and instrumental sections. I found it natural that musicians could perform chosen section of “Nova Genitura” and even for smaller ensembles (trio, duo and – some sections – solo, all with or without soprano).

Both “Nova Genitura” and “Maria music” are inspired by the concept of Mary, having a depth that transcends all religious persuasions. All over the earth symbols of the gentle and maternal are known. But the word ´Maria´ is also associated – in sound – with the Latin word for the sea, mare, and she thus becomes the Star of the Sea, “Maris stella”.

“Nova Genitura” was composed directly in the context of the ending of my Third Symphony in 1975; it also incorporates melodic and harmonic themes from the symphony (the ´Maria´ motifs of the second part). However, the work is combined with a newly-created song “ (the “Flos ut rosa floruit” melody), whose Golden Section rhythms gave the melody a ´stamina´ that carried it over into many later compositions.

The two “Maria themes” and the “Flos ut rosa floruit” melody are based on direct ´extracts´ from

my so called infinity series, and the arching “Flos” melody was developed further in seven later works, from the orchestral Twilight (1976), the 12-part choral work “Ut Rosa” (2001) and the piano pieces “Et rosenblad” (A Rose Petal) (2002) to the harp works “Consolazione” (2002), “Harp Concerto no. 2 – Through Thorns” (2000) and “Flowering” (Blomstring), 2007.

One of the two mentioned ´Marian melodies´ is included in the new standard Danish hymnal (Den Danske Salmebog no. 720 – Som året går (The Passing Year)) and both have formed starting points for about 20 later works – especially vocal – to texts by the Danish poet Ole Sarvig (1921-1981).

Per Nørgård (2007)