NOVA GENITURA (1975)

Tilbage til værkfortegnelsen

For Sopran og 6 instrumenter (violin, blokfløjte (alt, tenor, bas, storbas), gambe (diskant og bas), lut (eller theorbe, eller guitar), cembalo, perc./crotales; hertil sangstemmer ad libitum (v. instrumentalisterne).

“Barokversion” (oprindelig version)

Tekster: Anonyme latinske middelalder-hymnetekster.

Komponeret til barokensemblet ”Sub Rosa”.

Varighed: 19 ´

Værknummer: 141a


VÆRKNOTE: NOVA GENITURA (1975) for Sopran og 6 instrumenter.

Maria-begrebet har en dybde der går ud over alle trosretninger. Over hele jorden kendes symboler for den milde og det moderlige. Men ordet Maria forbindes også – lydligt – med det latinske ord for havet, mare, og bliver derved til havets stjerne, Maris stella.

I Nova Genitura er det blevet til et helt flor af nye Maria-melodier. Deres enkelhed gør det muligt at opfatte musikens ofte komplicerede sammenvævning af samtidige melodier og tempolag.Værket er komponeret i tiden omkring afslutningen af min 3. symfoni; der indoptages tilmed en melodisk og harmonisk tematik fra symfonien (andendelens “Maria”-motiver ). Værket er dog kombineret med en helt nyskabt sang (“Flos ut rosa”-melodien), hvis svungne linjer, baseret på ”det gyldne snits” rytmer, gav melodien en “stamina”, der bragte den over i mange senere kompositioner, bl.a. orkesterværket ”Twilight” (1976) over korsangen fra 1991 ”Flos ut rosa floruit” (også i en dansk version, oversat af Ole Sarvig: ”Blomst brød ud i rosenflor”), det 12-stemmige korværk ”Ut Rosa” (2001), klaverstykket ”Et Rosenblad” (2002) og harpeværkerne ”Consolazione” (2002), ”Harpekoncert nr. 2 – Gennem Torne” (2003) og ”Blomstring” (2007).

Af de omtalte “Maria-melodier” indgår den ene nu i Den Danske Salmebog (Nr. 720 – Som året går) og begge har dannet udgangspunkt for ca. 20 senere – især vokale – værker til tekster af den danske digter Ole Sarvig (1921-1981).

”Nova Genitura” blev – ligesom værket ”Seadrift” (1978) for samme besætning – komponeret til barokensemblet Sub Rosa. Værket kan opføres for barokinstrumenter, moderne instrumenter eller en afbalanceret blanding af de to.

Per Nørgård (2007)

PROGRAMME NOTE: NOVA GENITURA – for Soprano and 6 instruments.

The concept of Mary has a depth that transcends all religious persuasions. All over the earth symbols of the gentle and maternal are known. But the word ´Maria´is also associated – in sound – with the Latin word for the sea, mare, and she thus becomes the Star of the Sea, Maris stella.

Nova Genitura was composed directly in the context of the ending of my Third Symphony in 1975; it also incorporates melodic and harmonic themes from the symphony (the ´Maria´motifs of the second part). However, the work is combined with a newly-created song “ (the “Flos ut rosa floruit” melody), whose Golden Section rhythms gave the melody a ´stamina´ that carried it over into many later compositions.

The two “Maria themes” and the “Flos ut rosa floruit” melody are based on direct ´extracts´ from

my so called infinity series, and the arching “Flos” melody was developed further in seven later works, from the orchestral Twilight (1976) through the choral song “Flos ut rosa floruit” (1991), the 12-part choral work “Ut Rosa” (2001) and the piano piece “Et rosenblad” (A Rose Petal) (2002) to the harp works “Consolazione” (2002), “Harp Concerto no. 2 – Through Thorns” (2000) and “Flowering” (2007).

One of the ´Marian melodies´has now been included in the standard Danish hymnal (Den Danske Salmebog no. 720 – Som året går/The Passing Year) and both have formed startingpoints for about 20 later works – especially vocal – texts by the Danish poet Ole Sarvig (1921-1981).

“Nova genitura” was composed – like the work “Seadrift” (1978) with the same instrumentation – for the Danish baroque ensemble Sub Rosa, and may be performed with baroque instruments, with modern instruments or a well balanced combination of the two.Per Nørgård