SPELL (1973)

Tilbage til værkfortegnelsen

Trio Nr. 2 for klarinet, cello, klaver.

SPELL er baseret på TURN (Nr. 137), der udgør klaverstemmen i SPELL.

Dedicated to The Montagnana Trio.

Varighed: 18´

Værknummer: 138a


VÆRKNOTE: SPELL (1973) – Trio Nr. 2 for klarinet, cello, klaver.

Værknote I.

”Spell” er komponeret i 1973 (til den amerikanske Montagnana-trio), samtidig med at jeg arbejdede på min ”3. Symfoni” (1972-75).

Titlen ”Spell” peger både på ”stavning” med toner, hvor små tonegrupper gentages og drejes via gradvise ændringer af betoninger indtil en ny melodisk gestalt er opstået, og det peger på at ”tryllebinde”.

At der undervejs opstår mindelser om barok, klassisk eller romantiske stilarter må anses som et ledsagefænomen til en musik, som helt er udsprunget af en syntese af den uendelighedsrække-melodik, den over- og undertone-harmonik og den gyldne-snit-rytmik som jeg i 1970´erne fordybede mig i.

Per Nørgård

Værknote II.

”Spell” er komponeret i 1973 (til den amerikanske Montagnana-trio), samtidig med at jeg arbejdede på min ”Symphony no. 3” (1972-75). Som titlen antyder, tilstræber værket ”at tryllebinde” ved ”at stave”, hvilket udtrykt i toner vil sige at små, fåtonige motiver gradvist ændrer sig i løbet af talrige genkomster. Når tre instrumenter hver for sig staver igennem motiv efter motiv, er det klart, at det undervejs kommer til mangfoldige former for harmonier, melodier og tilstande: hemmelighedsfulde, lyriske, overstadige, voldsomme, vemodige, festlige (o.s.v.), som skyflader, der samler sig i billeder og splitter sig igen. Formerne er utallige og delvis afhængige af tilhørerens medskabende fantasi.

Alligevel kan – ligesom et landskab set fra en flyvemaskine – værkets forløb beskrives i store træk: Indledningens mumlende dobbelt-tempo, siden en virtuos klaverpræget del, der gradvis ”forfalder” og viser en hektisk konfliktside – udløst i et flot klimaks. Dette varer dog kun kort og viser derpå en følsom inderside, indtil et næsten kaotisk ´furioso´ driver værket til dets slutning. Der er dog endnu en slutning til allersidst, hvor begyndelsens tonedryp genkommer – men på en ny klanglig og følelsesmæssig basis: cirklen viser sig at være en spiral.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: SPELL (1973) – Trio No. 2 for clarinet, cello, piano.

Spell was composed in 1973 (for the American Montagnana Trio), at the same time as I was working with my Symphony No. 3 (1972-75).

The English title “Spell” refers to “spelling” with notes, where small groups of notes are repeated and turned by means of gradual alterations in the accents – until a new melodic pattern has emerged – but the word also refers to the idea of “enchantment”.

Per Nørgård