TURN (1973)

Tilbage til værkfortegnelsen

For tangentinstrument (klavichord, cembalo eller klaver).

Oprindelig version.

Bemærk: TURN udgør klaverstemmen i søsterværket SPELL (Nr. 138).

Varighed: 15´

Værknummer: 137a


VÆRKNOTE: TURN (1973) – for tangentinstrument solo (klavichord, cembalo eller klaver).

Titlen ”Turn” peger på en slags ´ombytten´ af toner, hvor små tonegrupper gentages og drejes via gradvise ændringer af betoninger – indtil en ny melodisk gestalt er opstået. At der undervejs opstår mindelser om barok, klassisk eller romantiske stilarter må anses som et ledsagefænomen til en musik, som helt er udsprunget af en syntese af den uendelighedsrække-melodik, over- og undertoneharmonik og gyldne-snit-rytmik som jeg i 1970'erne fordybede mig i.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: TURN (1973) – for a keyboard instrument solo (clavichord, harpsichord or piano).

The title refers to the permanent ´turning´ of a musical figure, the re-turning of which is accompanied by a small change, the result of many changings being a quite new figure. Thus small groups of notes are turned by means of gradual alterations in the accents – until a new melodic pattern has emerged. The title also refers to the expression from these years, to ´turn you on´ and the work is related to my Trio “Spell” from the same year.

Per Nørgård