LIBRA (1973/2007)

Tilbage til værkfortegnelsen

Version for 10-strenget guitar (arr. af Stefan Östersjö).

”Guitar-version”.

Tilegnet Stefan Östersjö.

Varighed: 12´

Værknummer: 136d


VÆRKNOTE: LIBRA (1973/2007) version for 10-strenget guitar.

1. Preludio

2. Aria: Die Welten erhalten welten

3. Interludio – Toccata

4. Epilogo: O Welten, traget Welten

5. Postludio

”Libra” blev oprindelig komponeret som et guitarværk, men under kompositionsprocessen opstod samtidig med guitarmusikken en vokal stemme, ja flere stemmer – gradvist opstod hele to kor – og musikken var nu vokset til adskillige satser, med inddragelse af et digt af Rudolf Steiner og tekster af salmisten David, om harmoni, balance og kærlighed. ”Libra” blev således en fællestitel for en række værker: det timelange dobbeltkor-værk (med tenor-solo, guitar, to vibrafoner og blæseinstrumenter ad lib. – og tilføjelsen ”integral version”) består af ti satser, og afspejler sider af dyrekredsens ”Vægt”-princip (Libra), således som det udtrykkes af Steiner i dennes digt af samme navn: Die Welten erhaltet welten (”Verden bærer verdener”). Desuden indgår Davidsalmer (sunget på tysk) i værket.

Udfra denne store, integrale, version kan værket opføres for mindre besætninger og af kortere varighed. Eksempelvis har den svenske guitarist Stefan Östersjö udformet et arrangement (af Tenor/Guitar-versionen) for 10-strenget guitar solo.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: LIBRA (1973) – for 10 string guitar

1. Preludio

2. Aria: Die Welten erhalten welten

3. Interludio – Toccata

4. Epilogo: O Welten, traget Welten

5. Postludio

”Libra” was originally a commission-work for guitar, but during the compositional process a vocal part was liberated from the musical material, a part that could be provided with words from the Rudolf Steiner’s poem "Libra". Gradually two choruses and ten movements were created around this part and texts from David’s Psalms were added.

”Libra” is a characteristic example of my "hierachical music": Slow and rapid versions of the same melodies, series of accords are coupled in continuously new constellations but always based in harmony, as expressed in Steiners poem “Die Welt erhaltet welten“ (”The world contains worlds”). David Psalms (sung in German) are also included in the work.

From this, one hour long, integral version it is possible, from the score, to design other versions for other instrument combinations and of shorter duration, for instance for Tenor and Guitar.

In this version for 10 string guitar – arranged by Stefan Östersjö, and dedicated to him – all the parts of the Tenor/Guitar-version are combined in one instrument.

Per Nørgård