LIBRA (1973/2007)

Tilbage til værkfortegnelsen

Version for cello og guitar (arr. af Toke og Erling Møldrup, 2007).

”Cello/guitar-version”.

Tilegnet Toke og Erling Møldrup.

Varighed: 12´

Værknummer: 136c


VÆRKNOTE: LIBRA (1973/2007) version for cello og guitar (arr. af Toke og Erling Møldrup, 2007).

Libra blev oprindelig komponeret som et guitarværk, men under kompositionsprocessen opstod samtidig med guitarmusikken en vokal stemme, ja flere stemmer – gradvist opstod hele to kor – og musikken var nu vokset til adskillige satser, med inddragelse af et digt af Rudolf Steiner og tekster af salmisten David, om harmoni, balance og kærlighed. Libra blev således en fællestitel for en række værker: det timelange dobbeltkor-værk (med tenor-solo, guitar, kor, to vibrafoner og blæseinstrumenter ad lib. – og tilføjelsen ”integral version”) består af ti satser, og afspejler sider af dyrekredsens ”Vægt”-princip (Libra), således som det udtrykkes af Steiner i dennes digt af samme navn: Die Welten erhaltet welten (”Verden bærer verdener”). Desuden indgår Davidsalmer (sunget på tysk) i værket.Udfra denne store, integrale, version kan værket opføres for mindre besætninger og af kortere varighed. Eksempelvis har den svenske guitarist Stefan Östersjö lavet et arrangement (af Tenor/Guitar-versionen) for 10-strenget guitar solo.

I versionen af ”Libra” for cello og guitar (tilegnet Toke og Erling Møldrup) er der, udover transskriptioner af tenor-vokalstemmen til cello, indsat Davidsalme (i firestemmig udsættelse). At teksterne er trykt i de to (instrumentale) nodestemmer er gjort mhp. gengivelse i programmet, og publikums mulige medvirken med disse salmer i stykket (fx gennem instruktion fra musikerne eller/og med salmenoden vedlagt).IHör mein Beten, wenn ich rufeDu mein viel gerechter Gott,in Drangsal schaffest Du mir Raum.Sei mir gnädig und höre mich.(David-Psalm 4:2)Singet dem Gotte ein neues Lied,singet dem Herrn alle Welt!Singet dem Gotte, lobet ihnUnd singt die Erdlösung jeden Tag.(David-Psalm 96:1-2)Lobt den Herren, Ihr Seine Engel!Ihr, die Herrlichen an Kraft.Ihr hört auf Sein geringstes Wort,gleich Sein Wort zur Erde niederschallt.(David-Psalm 103:20)Lobt Ihn, Ihr Himmel der HimmelUnd Wasser hoch über ihm!Sie singen Seines Namens Lob!Da Er sprach, so wurden die Gestalt.(David-Psalm 148:4-5)

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: LIBRA was originally a commission-work for guitar, but during the compositional process a vocal part was liberated from the musical material, a part that could be provided with words from the Rudolf Steiner´s poem “Libra”. Gradually two choruses and ten movements were created around this part and texts from David´s Psalms were added.LIBRA is a characteristic work in the row of the composer´s “hierachical music” works: Slow and rapid versions of the same melodies, series of accords are coupled in continuously new constellations but always based in harmony, as expressed in Steiner´s poem “Die Welt erhaltet welten (“The world contains worlds”). David Psalms (sung in German) are also included in the work. From this, one hour long, integral version it is possible, from the score, to design other versions for other instrument combinations and of shorter duration, for instance for Tenor and Guitar.

And later the Swedish guitarist Stefan Östersjö made a arrangement of the Tenor/Guitar-version for 10-stringed guitar solo.The version for cello and guitar (dedicated to Toke and Erling Møldrup) includes – besides the transcription for cello of the original Tenor part – the David Psalms. These are printed in the (instrumental) score of this version – to encourage the idea of the audience participating in the performance with these psalm hymns (for instance via instruction by the musicians or/and the psalm score printed in the programme).Per Nørgård