LIBRA (1973)

Tilbage til værkfortegnelsen

For tenor solo, guitar, 2 kor (koralkor og a cappella-kor), 2 vibrafoner (el. klaverer el. harper) og træblæsere ad lib.

”Stor/integral version”.

1. Preludio. Allegretto, poco rubato – (guitar solo).2. Hör mein beten (Når jeg råber) – (koralkor).3. Die Welten erhalten Welten- (a cappella-kor).4. Die Welten erhalten Welten – (tenor solo).5. Singet dem Gotte ein neues Lied (Synger for Herren en ny sang) – (koralkor).6. Die Welten erhalten Welten & Hör mein beten (Når jeg råber) – (tenor, guitar, koralkor).7. Die Welten erhalten Welten & Lobt den Herren (Lover Herren) – (a cappella-kor, koralkor, vibrafoner)8. Interludio. Toccata, presto (guitar solo).

9. Die Welten erhalten Welten & Hör mein beten (Når jeg råber) – (tutti).10. Postludio. Da er sprach.. (Thi Han bød...) & Lobt Ihn, Ihr Himmel der Himmel (Lover ham, himlenes himle) – (tutti).

Tekst af Rudolf Steiner og af psalmisten David sunget på tysk (evt. på tysk og dansk)

Bemærk: Denne version 136b kan også opføres i uddrag for (fx)

tenor, guitar og koral-kor (sats I-II-IV-V-VIII-VI), eller for

2 kor (koral og acappella-kor) og 2 vibrafoner (el. klaverer el. harper), i så fald sats II-V-VII.

Tilegnet Gunnar Eriksson.

Varighed: 30´

Værknummer: 136b


VÆRKNOTE: LIBRA (1973) for tenor solo, guitar, 2 kor (koral og acappella-kor), 2 vibrafoner

(el. klaverer el. harper) og træblæsere ad lib. Til tekster af Rudolf Steiner og psalmisten David.

1. Preludio. Allegretto, poco rubato – (guitar solo).2. Hör mein beten (Når jeg råber) – (koralkor).3. Die Welten erhalten Welten – (a cappella-kor).4. Die Welten erhalten Welten – (tenor solo).5. Singet dem Gotte ein neues Lied (Synger for Herren en ny sang) – (koralkor).6. Die Welten erhalten Welten & Hör mein beten (Når jeg råber) – (tenor, guitar, koralkor).7. Die Welten erhalten Welten & Lobt den Herren (Lover Herren) – (a cappella-kor, koralkor, vibrafoner)8. Interludio. Toccata, presto (guitar solo).

9. Die Welten erhalten Welten & Hör mein beten (Når jeg råber) – (tutti).10. Postludio. Da er sprach.. (Thi Han bød...) & Lobt Ihn, Ihr Himmel der Himmel (Lover ham, himlenes himle) – (tutti).

”Libra” blev oprindelig komponeret som et guitarværk, men under kompositionsprocessen opstod samtidig med guitarmusikken en vokal stemme, ja flere stemmer – gradvist opstod hele to kor – og musikken var nu vokset til adskillige satser, med inddragelse af et digt af Rudolf Steiner og tekster af salmisten David, om harmoni, balance og kærlighed. ”Libra” blev således en fællestitel for en række værker: det timelange dobbeltkor-værk (med tenor-solo, guitar, kor, to vibrafoner og blæseinstrumenter ad lib. – og tilføjelsen ”integral version”) består af ti satser, og afspejler sider af dyrekredsens ”Vægt”-princip (Libra), således som det udtrykkes af Steiner i dennes digt af samme navn: Die Welten erhaltet welten (”Verden bærer verdener”). Desuden indgår Davidsalmer (sunget på tysk) i værket.Udfra denne store, integrale, version kan værket også opføres for mindre besætninger og af kortere varighed, fx for Tenor, Guitar, for Tenor, Guitar og Koral-kor (sats 1-2-4-5-8 afsluttende med sats 6), eller for Dobbeltkor og to Vibrafoner (sats 2-5-7). Eksempelvis har den svenske guitarist Stefan Östersjö lavet et arrangement (af Tenor/Guitar-versionen) for 10-strenget guitar solo.

Tekst/Text:

Die Welten erhalten Welten. In Wesen erlebt sich Wesen.Im Sein umschließt sich Sein.Und Wesen erwirket WesenZu werdendem Tatergießen,in ruhenden Weltgenießen.O Welten, traget Welten.(Rudolf Steiner, „12 Stimmungen” (in „Wahrspruchworte”, Dornach 1969)

Hör mein Beten, wenn ich rufeDu mein viel gerechter Gott,in Drangsal schaffest Du mir Raum.Sei mir gnädig und höre mich.(David-Psalm 4:2)Singet dem Gotte ein neues Lied,singet dem Herrn alle Welt!Singet dem Gotte, lobet ihnUnd singt die Erdlösung jeden Tag.(David-Psalm 96:1-2)Lobt den Herren, Ihr Seine Engel!Ihr, die Herrlichen an Kraft.Ihr hört auf Sein geringstes Wort,gleich Sein Wort zur Erde niederschallt.(David-Psalm 103:20)Lobt Ihn, Ihr Himmel der HimmelUnd Wasser hoch über ihm!Sie singen Seines Namens Lob!Da Er sprach, so wurden die Gestalt.(David-Psalm 148:4-5)

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: LIBRA (1973) for tenor solo, guitar, 2 choirs (choral and a cappella-choir), 2 vibraphones.

1. Preludio. Allegretto, poco rubato – (guitar solo).2. Hör mein beten (Når jeg råber) – (choral choir).3. Die Welten erhalten Welten – (a cappella choir).4. Die Welten erhalten Welten – (tenor solo).5. Singet dem Gotte ein neues Lied (Synger for Herren en ny sang) – (choral choir).6. Die Welten erhalten Welten & Hör mein beten (Når jeg råber) – (tenor, guitar, choral choir).7. Die Welten erhalten Welten & Lobt den Herren (Lover Herren) – (a cappella and choral choir, vibraphes)8. Interludio. Toccata, presto (guitar solo).

9. Die Welten erhalten Welten & Hör mein beten (Når jeg råber) – (tutti).10. Postludio. Da er sprach.. (Thi Han bød...) & Lobt Ihn, Ihr Himmel der Himmel (Lover ham, himlenes himle) – (tutti).

”Libra” was originally a commission-work for guitar, but during the compositional process a vocal part was liberated from the musical material, a part that could be provided with words from the Rudolf Steiner´s poem “Libra”. Gradually two choruses and ten movements were created around this part and texts from David´s Psalms were added.”Libra” is a characteristic example of my “hierachical music” works since 1970: Slow and rapid versions of the same melodies, series of accords are coupled in continuously new constellations but always based in harmony, as expressed in Steiners poem “Die Welt erhaltet welten (“The world contains worlds”). David Psalms (sung in German) are also included in the work, as shown in the printed texts.

From this, one hour long, “integral version” it is possible, from the score, to design other versions for other instrumental combinations and of shorter duration, for instance: for Tenore, Guitar, or for Tenor, Guitar and (Psalm-) Choir (movement 1-2-4-5-8, ending with mov. 6), or for 2 (Mixed) Choirs and 2 Vibraphones (movement 2-5-7).Per Nørgård