LIBRA (1973)

Tilbage til værkfortegnelsen

For tenor og guitar.

”Tenor/Guitar-version”.

Tekst af Rudolf Steiner og psalmisten David.

Tilegnet guitaristen og sangeren Ingolf Olsen.

Varighed: 12´

Værknummer: 136a


VÆRKNOTE: LIBRA (1973) for tenor solo og guitar.

1. Preludio (Guitar solo)2. Aria: Die Welten erhalten welten (Tenor, Guitar)3. Interludio (Guitar solo)4. O Welten, traget Welten (Tenor, Guitar)5. Postludio (Guitar solo)

”Libra” blev oprindelig komponeret som et guitarværk, men under kompositionsprocessen opstod samtidig med guitarmusikken en vokal stemme, ja flere stemmer – gradvist opstod hele to kor – og musikken var nu vokset til adskillige satser, med inddragelse af et digt af Rudolf Steiner og tekster af salmisten David, om harmoni, balance og kærlighed. ”Libra” blev således en fællestitel for en række værker: det timelange dobbeltkor-værk (med tenor-solo, guitar, to vibrafoner og blæseinstrumenter ad lib. – og tilføjelsen ”integral version”) består af ti satser, og afspejler sider af dyrekredsens ”Vægt”-princip (Libra), således som det udtrykkes af Steiner i dennes digt af samme navn: Die Welten erhaltet welten (”Verden bærer verdener”). Desuden indgår Davidsalmer (sunget på tysk) i værkets store, såkaldt integrale version. Udfra denne kan værket opføres for mindre besætninger og af kortere varighed.Versionen for Tenor og Guitar (tilegnet Ingolf Olsen) består af 5 satser, heraf tre for guitar solo; i de vokale satser synger og viderespinder tenoren, quasi improvisatorisk, det tonesatte digt af Steiner: Die Welten erhaltet Welten:

Die Welten erhalten Welten. In Wesen erlebt sich Wesen.Im Sein umschließt sich Sein.Und Wesen erwirket WesenZu werdendem Tatergießen,in ruhenden Weltgenießen.O Welten, traget Welten. (Rudolf Steiner, „12 Stimmungen” (in „Wahrspruchworte”, Dornach 1969)Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: LIBRA (1973) – for Tenor and Guitar .1. Preludio (Guitar solo)2. Aria: Die Welt erhalten welten (Tenor, Guitar)3. Interludio (Guitar solo)4. O Welten, traget Welten (Tenor, Guitar)5. Postludio (Guitar solo) ”Libra” was originally a commission-work for guitar, but during the compositional process a vocal part was liberated from the musical material, a part that could be provided with words from the Rudolf Steiner´s poem “Libra”. Gradually two choruses and ten movements were created around this part and texts from David´s Psalms were added.”Libra” is a characteristic work in the row of the composer´s “hierachical music” works: Slow and rapid versions of the same melodies, series of accords are coupled in continuously new constellations but always based in harmony, as expressed in Steiners poem “Die Welt erhaltet welten” (“The world contains worlds”). David Psalms (sung in German) are also included in the work. From this, one hour long, integral version it is possible, from the score, to design other versions for other instrument combinations and of shorter duration.The version for Tenor og Guitar (dedicated to Ingolf Olsen) has 5 movements, including three for guitar solo. In the vocal movements the tenor sings and elaborates, quasi improvisando, the song to the poem “Die Welten erhaltet Welten… O Welten, traget Welten”.

Die Welten erhalten Welten. In Wesen erlebt sich Wesen.Im Sein umschließt sich Sein.Und Wesen erwirket WesenZu werdendem Tatergießen,in ruhenden Weltgenießen.O Welten, traget Welten. (Rudolf Steiner, “12 Stimmungen” - in “Wahrspruchworte”, Dornach 1969)Per Nørgård