6 (SIX) SONGS – WITH DANISH AND ENGLISH TEXTS. OPUS 14 (1955-1957/1972)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 1 sangstemme og klaver.

Versioner af flg. sange (fra nr. 39a), i denne rækkefølge:

1.Vinternat/Winter Night

2. På Himmelbjerget/On the Himmelberg

3. Landskab/Landscape

4. Min sjæl er som en enlig bæk/My Soul Is Like a Lonely Brook

5. Tordenbygen/The Thunderstorm

6. Den jyske blæst/The Jutland wind.

Se Nr. 39b

Varighed: ?

Værknummer: #1972.1