LILA – PLAY DIVINE (1972/ rev. 1972)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 4 percussion, 2 klaverer, 2 harper, fløjte (+ i G, +Picc), klarinet (+ I Eb), klarinet (+ basklarinet).

Tilegnet Tamás Vetö.

Varighed: 12´

Værknummer: 134


VÆRKNOTE: LILA – PLAY DIVINE (1972). For 4 percussionister, 2 klaverer, 2 harper, fløjte(r), 2 klarinetter.

”Lila” er et sanskrit-ord for leg med elementerne og valgt af mig til titel for det i 1972 komponerede kammerensembleværk, fordi den køligt systematiske leg (med over- og undertoner i uendelighedsrække-sekvenser og med et spektrum af ´gyldne snit´ i rytmerne) er karakteristisk for perioden, lige før jeg skrev min 3. symfoni (1973-75)Lila uropførtes i Venedig, i Teatro La Fenice, 9. sept. 1972., sammen med Maurizio Kagels “Anagramma”, fra hvis instrumentalbesætning ”Lila” har overtaget sin instrumentation, da værket var bestilt til uropførelse af Prisma-ensemblet (sammen med Kagel-værket) under ledelse af Tamas Vetö, hvem det er tilegnet. Varigheden er ca. 12 minutter.Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: LILA – PLAY DIVINE (1972). For 4 percussionists, 2 pianos, 2 harps, flute(s), 2 clarinets.

LILA is a Sanskrit word for “playing with the elements”, and I chose it as the title of the chamber work I composed in 1972. Its rather cool and systematic play (with overtones and undertones of my so-called infinity sequences and a spectrum of The Golden Sections in the rhythms) is characteristic of the period just before I composed my Third Symphony (1973-75).The work was given its first performance in Venice, in the Teatro La Fenice on 9th September 1972, alongside Maurizio Kagel´s “Anagramma”, from which Lila borrowed its instrumentation, since it was commissioned for a first performance by the Prisma Ensemble (along with the piece by Kagel), conducted Tamás Vetö, to whom it is dedicated, conducting. The duration is 11-12 minutes.

Per Nørgård