ÅRS-FRISE (1970/1990-91)

Tilbage til værkfortegnelsen

Elektronisk musik.

ÅRSFRISE er en klangligt ny-produceret (re-mixed) version af satser (såkaldte ”uge-satser”) fra Nr. 130a – produceret af DIEM (Dansk Institut for Elektroakustisk Musik, Århus) i samarbejde med komponisten.

Jf. #1991.1

Varighed: ca. 60´

Værknummer: 130b


VÆRKNOTE: ÅRS-FRISE (1970-73/1991) – elektronisk musik.

”Kalendermusik – i en ny version fra 1990-91” er beskrivelsen af den elektroniske musik, der ledsager denne udstilling – et værk som nu bærer navnet Årsfrise.

Man kan muligvis undre sig over, hvad der egentlig får en komponist til at investere fornyet energi i en over 20 år gammel arbejdsopgave (”Kalendermusik”, 1970-73) – og desuden forårsage, at sagesløse lyd- og computerfolk fra DIEM-instituttet i Århus får masser at lave i ugevis?

Det må for det første fastslås, at jeg aldrig følte at mit elektroniske værk ”Kalendermusik” nogensinde havde fået den bedst mulige realisation – og at jeg derfor stod i en meget dårlig forsvarsposition, da ”folkestormen mod TV-pausemusiken” rasede for små 20 år siden, i 1973!

Der lød dog også stemmer til modig, offentlig undsættelse fx i læserbreve og artikler – jeg husker bl.a. indlæg af Gunver Krabbe og Jan Maegaard med taknemmelighed – og det er også i en følelse af skyldighed overfor dem, at jeg nu har investeret – og ladet andre investere – så meget energi på en ægte virkeliggørelse af et projekt, som jeg nemlig konstant har følt musikalsk essentielt – hvor meget jeg end så i øvrigt kunne forstå (og måtte ”tage til mig!”) af elektronkomponisten Gunnar Møller Pedersens påstand om at jeg nærmest havde bombet danskernes modtagelse af elektronmusikken 100 år tilbage!

Sagen er at der med den oprindelig Kalendermusik i virkeligheden aldrig har været tale om ”elektronmusik”, men derimod i allerhøjeste grad om ”computerstyret musik” – ja: uden computeren ville projektet overhovedet ikke have kunnet realiseres! I sin tid – dvs. i 1970 – leverede det statslige svenske EMS-studie ca. 7 timers computerrealiseret Kalendermusik i en sinustone-iklædning der, på trods af brave forsøg på at berige tonerne med overtoner og rumklang, måtte kaldes ”pauver”! Problemet var bare, at der på det pågældende tidspunkt – så vidt jeg ved – ikke eksisterede alternative realisationsmuligheder…!

”Samplings”-tekniken har ændret dette problem radikalt, og i den Årsfrise (1990-1991), der nu – via uvurderlig hjælp fra den oprindelige initiativtager Mogens Andersen (DR), komponist, præst og matematiker Nils Holger Petersen og DIEM-instituttet i Århus – er realiseret i en timelang version, ledsagende Jette Løvdahls 365 billeder, er de elektroniske toner erstattet af dråbeklange, lyde fra glasstave, metalstænger og klokkeklange i alle tonehøjder, og af regnvejs- og grotteklange med rislende vand- og susen-ledsagende stemmer af menneskelige og dyriske associationer, samt trompet- og basuntoner, dog oftest spillet i skalaer intet menneskesamfund til nu har sunget eller spillet i, og med rytmer hvis forfinelse ville overspille kravene til selv de dygtigste musikere.

Hele forløbet styres nemlig af uendelighedsrækken (en kompositions-inspirator jeg fandt o. 1960), der for nyligt er blevet kaldt ”ur-fraktalen”.

Alle kender vel de ejendommeligt smukke ”fraktal-billeder”, der viser former i former, genkommende i uendelig dybde og variationsmængde. Årsfrise er på en måde det klingende modstykke hertil – fordi uendelighedsrækken konstant genererer nye harmoniske og uendeligt varierede tonehøjder (og afledt heraf: varigheder). Resultatet er blevet, hvad jeg oplever som en slags stemningsmæssig og psykologisk oplevet rejse gennem eller lydfrise over året: fra de nøgne stammers vinterlige strenghed over det piblende, opvarmende forår, videre over sommerens og sensommerens høje klange og tiltagende harmoni, før efterårets endelige lacrymoso, ”høstens store sørgesymfoni”, som en af medarbejderne til min glæde formulerede sit indtryk…

Per Nørgård (1991)

Værknoten er uddrag af en tale holdt i forbindelse med uropførelsen af værket i 1991. Hele talen er gengivet

– og tilgængelig via download – på Det Kgl. Biblioteks webarkiv ”Per Nørgårds skrifter online” .

Link: www.kb.dk/da/kb/nb/mta/dcm/udgivelser/norgard

PROGRAMME NOTE: ÅRS-FRISE (A FRIEZE OF THE YEAR), (1970-73/1991) – electronic music.

A short version of “Calendar Music” from 1970-73 (electronic music, 52 movements, each 7-8 minutes). A kind of electronic ´ambient´ music, originally for intermission pauses (then used) between TV programs in DR (Danish National Broadcast). An electronic music version of my so-called infinity series, in mostly 6-8 part polyphony, mirroring the changes of the seasons, in 52 “week movements” of each 7-8 minutes, originally produced with the assistance of Niels Holger Petersen and the EMS studio in Stockholm. “Års-frise” (A Frieze of the Year) is a re-mix of some of the movements of “Calendar Music”, made in 1990-91, for an art exhibition, by the composer and the DIEM Studio (Danish Institute for Electronic Music).

Per Nørgård