ARCANA (1970)

Tilbage til værkfortegnelsen

For harmonika, el-guitar, slagtøj (hertil, alle tre: mund-sirene).

Til ”Mobile-trioen” egnet.

Varighed: 20´

Værknummer: 129


VÆRKNOTE: ARCANA (1970) – for accordeon, el-guitar og slagtøj.

ARCANA betyder mysterier, hemmeligheder, og ved første øjekast forekommer titlen måske ulogisk: Partituret ser ganske klart, enkelt og troskyldigt ud. De samme 4-5 toner går igen og igen i alle stemmerne i en helt tilsigtet monotoni. Men efterhånden som de tre musikere begynder at lege med materialet (accentuere enkelte toner, ændre tempoet i tonegrupperne osv.) afdækkes lag efter lag af små hemmeligheder – ikke blot i den enkelte stemme, men også i helheden. Rytmiske og dynamiske forskydninger og bølgeforskydninger opstår i spillets evigt motoriske forløb. Ubønhørligt styres musikerne mod stigende tekniske og musikalske problemer i et slags crescendo, som munder ud i et tilsyneladende kaos. Her afsløres imidlertid blot endnu nogle hemmeligheder, som Nørgård har gemt på i de indledende stadier. Og bedst som man mener at kunne ånde lettet op, følger en forrygende finale.

Værket blev færdigt i december 1970, og uropført med stor succes af Trio Mobile ved en 20. århundredes musik-festival i Dublin, Irland, i januar 1971

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: ARCANA (1970) – for accordion, electric guitar and percussion.ARCANA means mysteries, secrets, but the score for this very successful work (which was first performed at a festival of 20th century music in Dublin, Eire) looks quite lucid, simple and innocent, the same 4 or 5 notes appearing again and again in all parts, creating an unmistakeable sense of monotony. The musicians, however, begin to play with this material, and gradually layer after layer of musical secrets, inherent in the material, are revealed, and thus a crescendo of musical events is building up in the course of the performance of the work, the final state of near-chaos being topped by exhilarating finale proper.

Per Nørgård