SYMFONI NR. 2 – I ÉN SATS (1970)

Tilbage til værkfortegnelsen

For symfonisk orkester.

Oprindelig version.

Tilegnet Sergiu Celibidache.

Varighed: 25´

Værknummer: 123a


VÆRKNOTE: SYMFONI NR. 2 – I ÉN SATS (1970).

Se nr. 123b

PROGRAMME NOTE: SYMFONI NO. 2 – IN ONE MOVEMENET (1970)

See no. 123b