STRYGEKVARTET NR. 4 – QUARTET IN THREE SPHERES (1969)

Tilbage til værkfortegnelsen

12-stemmig komposition for 3 strygekvartetter (hvoraf de to afspilles på bånd/cd som hhv. ”nærkvartet” og ”fjernkvartet”)

Bestillingsværk for Philips, tilegnet Eyvind Sand-Kjeldsen-kvartetten.

Varighed: 14´

Værknummer: 120


VÆRKNOTE: STRYGEKVARTET NR. 4 – QUARTET IN THREE SPHERES (1969) 12-stemmig komposition for 3 strygekvartetter.

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

”Strygekvartet nr. 4 Dreamscape – Quartet in 3 Spheres” (Kvartet i 3 sfærer) er en eksperimenterende komposition med hensyn til de klanglige aspekter, en 12-stemmig komposition for 3 strygekvartetter (hvoraf de to afspilles på cd eller elektronisk, sammen med strygekvartetten live).

Værket bestiltes af Philips, og er tilegnet Eyvind Sand Kjeldsen-kvartetten.

Per Nørgård (1998)

Note: Indledningen (fra “Klangspektret..” til ”… fem fingre”) kan bruges eller udelades ad libitum.

PROGRAMME NOTE: STRING QUERTET NO. 4 – QUARTET IN THREE SPHERES (1969)

The spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers…

String quartet no. 4 – Dreamscape. Quartet in 3 Spheres is an experimental composition in terms of sound and timbre, a 12 part piece for 3 string quartets (the two of which are played electronically in the hall, with the live quartet).

The work was commissioned by the Philips company, and is dedicated to the Eyvind Sand Kjeldsen Quartet.

Per Nørgård (1998)