MUSAIC (1969)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 1 cornet (Eb), 4 cornetter (Bb), 3 tromboner og elektronik.

Tilegnet Hanne og Lone Wilhelm Hansen.

Varighed: 15´

Værknummer: 119


VÆRKNOTE: MUSAIC (1969), for 1 Eb-cornet, 4 Bb-cornetter, 3 tromboner og elektronik.

Blandt mine kompositioner for blæserensembler har tre (”Modlys”, ”Massiver – krystaller – kaskader”, ”Musaic”) tilfælles, at de i grunden hører til i et tredimensionelt rum. Således blev ”Massiver – krystaller – kaskader” udbasuneret fra en bjergside ned mod tilhørerne i den norske by Tromsø, og ”Modlys” komponeret til de særlige rumlige muligheder i Det Jyske Musikkonservatoriums nye koncertsal.Og ”Musiac” er komponeret i 1969 til indvielsen af Edition Wilhelm Hansens nye afdeling i Århus, i 1969, og er tilegnet Hanne og Lone Wilhelm Hansen.

På gaden hørtes med mellemrum små messing-satser. I koncertrummet hørtes imidlertid alle satser – også de tidligere spillede; via en båndsløjfe samledes de enkelte gademusik-stumper gradvist til ét afsluttende uafbrudt forløb på i alt 10 minutter, en ”musaik”.Denne syntese man kan høre på cd-indspilningen fra 2007 (med Det Jyske Musikkonservatoriums Brass Ensemble) – af dette principielt meget længere, tredimensionelle live-værk. Per Nørgård (2007)

PROGRAMME NOTE: MUSAIC (1969) – for brass ensemble and electronics

Among my compositions for brass band three (“Backlight”, “Massifs” – crystals – cascades”, “Musaic”) all belong to a three-dimensional space. Thus “Massifs – crystals – cascades” was proclaimed from a mountainside towards the audience in the Norwegian town Tro, and “Backlight” to the special room of the new concert hall at The Music Conservatory of Jutland, Denmark.

“Musaic” was composed in 1969 for the inauguration of Edition Wilhelm Hansen’s new branch in Århus, Jutland. Short movements for brass were intermittently heard on the street. In the concert hall all the movements were however heard – also the ones already played; by means of a continuous tape individual fragments of the ´street music´ were gradually collected into one concluding, uninterrupted piece lasting all in all 10 minutes, a mus(a)ic/muza(i)k…

A synthesis can be heard on a CD from 2007 (by the Brass Ensemble of The Royal Danish Conservatory, Jutland), with the note that the work might be much longer when performed live. Per Nørgård (2007)