WAVES (BØLGER) (1969)

Tilbage til værkfortegnelsen

For slagtøj solo.

Komponeret til og tilegnet Bent Lylloff.

Varighed: 15´

Værknummer: 118


VÆRKNOTE: WAVES (1969) for slagtøj solo.

Værket ”Waves” (Bølger) fra 1969 er et studie i svævende pulsoplevelse: Udfra relativt stabile, firetonige mønstre forlægges accenterne gradvist, i løbet af lynhurtige repetitioner, fra en til en anden af de fire toner (eller klange, afhængigt af om instrumenterne er af tonekarakter – fx marimba, eller af støjkarakter – fx trommer).

Denne teknik nuancerer en ide fra klaverstykket “Grooving” fra året forinden og videreføres i melodiske udviklinger i senere værker som “Arcana”, “Turn” m. fl. Dette kan fra et generelt synspunkt kaldes et minimalistisk træk; men mere frugtbart er det måske at se det som endnu en side i den udforskning af interferensens fænomener, som har fundet sted lige fra mine første kompositionsforsøg. Derved får man også lettere ved at finde forbindelsen til den anden bølgeform: Waves, hvor trommestikkernes frie faldrytmer (velkendt fra accelerandoet i en hoppende bold) kombineres til tostemmigt kontrapunkt ved at den udøvendes to hænder er i forskellige højder fra trommeskindene: Næppe minimal, men i høj grad interferential (interferens: det subjektive produkt af to objektive lydimpulser).”Waves” er tilegnet Bent Lylloff.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: WAVES (1969) for percussion solo.

“Waves” is a study in drifting pulses and overlapping accents. A rather stabile repeated four note pattern (or sound or tone pattern, depending on the instrument used during the work) is played with different, slowly overlapping accents.

The technique expands ideas from my piano pieces Grooving (1968) and is further developed in works like “Arcana”, “Turn”, “Spell” and more. One may call it minimalistic, but I should rather call it an expansion or deeper concentration on the interferential phenomena that I have inspired me since my first compositions, here for instance in the form of two rubber balls hopping on a large drum...Perhaps minimalistic, but for sure interferential!

“Waves” was commisioned by and dedicated to Bent Lylloff.

Per Nørgård