GROOVING (1967-68)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver.

Oprindelig version.

Written for Mrs. Elisabeth Klein and dedicated to Myself.

Varighed: 14´

Værknummer: 105a


VÆRKNOTE: GROOVING (1968) For klaver.

Grooving betyder, ordret, ”gravende” (i en rille – sammenlign med ordet ”Microgroove”, mikroriller, for LP-vinylpladens ”rille”). Udtrykket er samtidigt knyttet til ”hippie-tidens” yndlingsudtryk for en meditativ, kontemplativ tilstand (”Groovy”), en art ”indadvendt ekstase” – på basis af ofte enkle, hverdagsagtige materialer og motiver. I ”Grooving” er udgangspunktet et lille, legende motiv af 4 opadgående toner (med en slags ´ekko-af-ekkoet´ via klaverpedalen), og en langsom udfoldelse ud fra en kort, to-delt strofe (indenfor et toneomfang på én oktav), der gradvis omfatter hele klaverets 5 oktavregistre. Som en kontrast til denne minimalistiske konception indtræder et improvisations-præget mellemspil.

Fra det enkle motivgitter i én oktav, er musiken vokset så fuldt ud, som den nu kan – som en vækst hvor planten sætter skud, vokser ud…

Grooving er, noterede jeg i 1968, “written for Mrs. Elisabeth Klein and dedicated to Myself (i betydningen ´mit indre jeg´).

Værkets varighed varierer mellem 10 og 13 minutter.

Per Nørgård (2012)

Værkinformation:

I forbindelse med en lettere revision af klaverværkerne Grooving (1968) og Turn (1973) i 2009, foreslås, som en ekstra koncertmulighed, en samlet opførelse af de to klaverværker, med rækkefølgen Grooving og (attacca) Turn.

PROGRAMME NOTE: GROOVING (1968) for piano solo

The word “grooving” means, literary, to dig, but is also used for a repeated movement (as with the word “microgroove” in connection with the old Long Playing record) – and in the hippie years it was used as an

interest in revealing unknown layers of consciousness – by allowing it to float, i.e. making room for sensations otherwise missed. Grooving suggest an insistent inward surge towards the place where consciousness is at rest.

The material of “Grooving” is a very simple, ascending 4-tone motive, expanding to the many octaves of the piano, like a plant growing. As a contrast to this rather minimalistic concept a more improvised middle section is heard.

“Grooving” was, as written in 1968 “written for Mrs. Elisabeth Klein and dedicated to Myself” (that is: my inner self).

The duration may vary between 10 and 13 minutes.

Per Nørgård (2012)

Work information: With both piano works “Grooving” (1968) and “Turn” (1973) being revised in 2009 a performances of Grooving and (attacca) Turn is suggested by the composer as an extra possibility.