DEN UNGE MAND SKAL GIFTES (LE JEUNE HOMME Á MARIER) (1964-65)

Tilbage til værkfortegnelsen

Suite af balletten (87a), for orkester.

Varighed: 25´

Værknummer: 87b


VÆRKNOTE: DEN UNGE MAND SKAL GIFTES (1964) – TV-ballet af Flemming Flindt efter idé af

Eugéne Ionesco. Suite, version for orkester.

Balletten handler om en ung mand, der absolut skal giftes, m.a.o. rette sig efter sine forældre. Og følge samfundets konventioner og normer for voksenlivet – fra uddannelse over familiestiftelse og karriere. Han er imidlertid oprørsk. Familien forsøger at lokke ham – med en kvinde, der har tre ansigter. Han bliver interesseret…Musikken rummer således mange associationer, via citater, til en borgerlig verden af i går, blandet med et mangefacetteret udtryk af det moderne, fremtidens lokkende nye. Der er senere tilrettelagt en suite af musikken, såvel for stort orkester som for kammerorkester.

I balletten benytter jeg – foruden direkte associationsprovokerende citater og collageagtige indslag – i vid udstrækning det princip med uendelighedsrækker, som jeg har brugt i fx operaen ”Labyrinten” og værkrækken ”Fragment I-IV”. Det ligger lige for: den psykologiske udvikling hos den unge mand udspinder sig musikalsk konsekvent, med brug af et rækkeforløb, der stadig ændrer detaljernes indbyrdes placering efter behov, men hele tiden holdes sammen af et stofligt fællesskab. Citater og håndfaste associationer indfinder sig i klumper – den ydre verdens uberegnelige impulser. Eller: begge dele flettes sammen. Det er det der fascinerer mig – at arbejde med hele spektret. Per Nørgård (1965)

PROGRAMME NOTE: THE YOUNG MAN MUST BE MARIED (Le jeune homme á marier (1964) – music for a large orchestra, for a Television-ballet by Flemming Flindt, based on an idea by Eugéne Ionesco. Suite, version for orchestra.

The ballet is about a young man, who must be married, that is he must follow his parents’ wishes and the normal social behavior. But he is a rebel. The family tries to entice him with a woman – a woman with 3 faces. He starts to get interested…

The music uses many associations, social clichés, sound quotations – a collage of soundscapes of Die Welt von Gestern, mixed with a modern sensibility of my own music, based on my so-called infinity series and the many layered possibilities in this technique (also used in the opera “The Labyrinth” and in “Fragment I-VII” in different instrumentations). The sounding collage world represents the outer world, my own music the psychological, inner world of the young man and his development. Sometimes the two are combined and interwoven. That is what interests me: working with the whole spectrum.

Per Nørgård