RONDO FOR SEKS (1964)

Tilbage til værkfortegnelsen

For slagtøjssekstet.

Komponeret til slagtøjsensemblet Timpanas, og siden tilegnet slagtøjsmusikeren Bent Lylloff.

Varighed: 11´

Værknummer: 85


VÆRKNOTE: RONDO FOR SEKS (1964) – for slagtøjssekstet.

Ligesom i det 6 år yngre stykke for solo slagtøj, “Waves” (1969) drejer “Rondo for seks”(1964) sig også om flertydigheder. De seks slagtøjsmusikere er stillet op i en cirkel, hver musiker råder over en samling slagtøjsinstrumenter, inklusive et bækken og en tromme. Den første musiker har bl.a. et lille, højt klingende bækken og en lille tromme, den anden musiker et lidt større og dybere bækken og tilsvarende tromme etc., og den sjette en stor tamtam (en slags bækken) og et sæt pauker. Denne klang-kæde er stykkets klanglige ramme, i hvilken også et flertydigt spektrum af støj- og slaglyde udfolder sig, sammen med uendelige smårytmer med mindelser om regn fjernt og nær, tillige med veldefinerede præcise toner og slag spillet unison af alle musikerne.

Titlen ”Rondo” refererer både til cirklen af instrumenter og til den musikalske rondo-form, hvor et motiv tilbagevender flere gange i løbet af stykket. Motivet høres første gang i rørklokkerne og sidste gang, pianissimo, i vibrafonen.

”Rondo for seks” er komponeret til og uropførtes (i Tivolis Koncertsal, København d. 7/9 1964) af slagtøjsensemblet Timpanas, under ledelse af komponisten. Stykket tilegnedes senere slagtøjsmusikeren Bent Lylloff.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: RONDO FOR SIX (1964)- for percussion sextet.

As in the case of the 6 years later 'Waves', Rondo deals with the principle of ambiguity. It is for 6 players placed in a circle. Each musician has a collection of instruments including a cymbal and some drum. The first player has a high-pitch cymbal and drum, the second's instruments are lower pitched, and so on. The sixth man in fact plays on a deep tam-tam, which might be termed a "bass-cymbal", and on kettle drums. This chain of pitches is the frame for the work within which takes place the ambiguity between the spectrum of random 'noises' and attacks – indefinite rhythms almost like raindrops far and near – and well-defined tones where all players play deep tones together and in clear-cut beats.

The title 'Rondo' refers partly to the circle of instruments and partly to the musical form, where a motive keeps recurring through the piece. It is heard the first time played by the tube bells, and finally, pianissimo on the vibraphone.

Rondo was composed in 1964 for Timpanas Percussion Ensemble, who premiered the piece and was later dedicated to Bent Lylloff.

Per Nørgård