TRE KÆRLIGHEDSSANGE (1965/2010)

Tilbage til værkfortegnelsen

For mezzosopran, fløjte, harpe, guitar, klaver, violin, bratsch, cello.

1. L´Etoile a pleuré (Arthur Rimbaud)

2. Opfer (Rainer Maria Rilke)

3. Wie soll ich meine Seele halten (R.M. Rilke) – Sidste sang (3.) er baseret på Fragment V (jf. Nr.70 ).

Tekst af Arthur Rimbaud og Rainer Maria Rilke.

Nyinstrumenteret version af Nr. 81a.

(jf. #2010.1)

Varighed: 13´

Værknummer: 81c


VÆRKNOTE: TRE KÆRLIGHEDSSANGE (1963-65/2010). For mezzosopran, fløjte, harpe, guitar, klaver, violin, bratsch, cello.

1. L´Etoile a pleuré (Arthur Rimbaud)

2. Opfer (Rainer Maria Rilke)

3. Wie soll ich meine Seele halten (R.M. Rilke)

Af disse tre kærlighedssange til tekster af Rimbaud og Rilke har den sidste sang, Wie soll ich meine Seele halten, som motto Rainer Maria Rilkes kærlighedsdigt ”Liebeslied”, i hvilket digteren priser kærlighedens mirakel ved at sammenligne to elskende med to strenge på en violin: sammen har de mulighed for at producere én tone…! Det korte stykke knytter sig til Rilkes metafor ved en musik, hvor de to musikeres stemmer er vævet af samme tråd: samme melodi.

Den nye 2010-version af sangene er udarbejdet til Helene Gjerris.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: TRE KÆRLIGHEDSSANGE (THREE LOVE SONGS), 1963-65. For Mezzo soprano, flute, harp, guitar, piano, violin, viola, cello.

1. L´Etoile a pleuré (Arthur Rimbaud)

2. Opfer (Rainer Maria Rilke)

3. Wie soll ich meine Seele halten (R.M. Rilke)

The last of my “ Three Love Songs” – “Wie soll ich meine Seele halten” – has as a motto Rainer Maria Rilke´s love poem “Liebeslied”, in which the poet praises the miracle of love by comparing it to two strings on a violin: together they have the possibility to produce one tone…This short song are related to the metaphor of Rilke´s by a music in which the different parts are weaved from the same melodic tread.

This new version of the songs was made for Helene Gjerris.

Per Nørgård