TRE KÆRLIGHEDSSANGE (1963/1965)

Tilbage til værkfortegnelsen

For alt og orkester.

1. L´Etoile a pleuré (Arthur Rimbaud)

2. Opfer (Rainer Maria Rilke)

3. Wie soll ich meine Seele halten (R.M. Rilke) – Sidste sang er baseret på Fragment V (jf. Nr.70 ).

Tekst af Arthur Rimbaud og Rainer Maria Rilke

Første version (1963) rummede sang nr. 1 og 3 og er tilegnet Birgit Colding-Jørgensen.

Varighed: 13´

Værknummer: 81a


VÆRKNOTE: TRE KÆRLIGHEDSSANGE (1963-65). For alt og orkester.

1. L´Etoile a pleuré (Arthur Rimbaud)

2. Opfer (Rainer Maria Rilke)

3. Wie soll ich meine Seele halten (R.M. Rilke)

Af disse tre kærlighedssange til tekster af Rimbaud og Rilke har den sidste sang, Wie soll ich meine Seele halten, som motto Rainer Maria Rilke´s kærlighedsdigt ”Liebeslied”, i hvilket digteren priser kærlighedens mirakel ved at sammenligne to elskende med to strenge på en violin: sammen har de mulighed for at producere én tone…! Det korte stykke knytter sig til Rilkes metafor ved en musik, hvor de to musikeres stemmer er vævet af samme tråd: samme melodi.

Per Nørgård (1965)

PROGRAMME NOTE: TRE KÆRLIGHEDSSANGE (THREE LOVE SONGS), 1963-65. For alto and orchestra.

1. L´Etoile a pleuré (Arthur Rimbaud)

2. Opfer (Rainer Maria Rilke)

3. Wie soll ich meine Seele halten (R.M. Rilke)

The last of my “ Three Love Songs” – “Wie soll ich meine Seele halten” – has as a motto Rainer Maria Rilke´s love poem “Liebeslied”, in which the poet praises the miracle of love by comparing it to two strings on a violin: together they have the possibility to produce one tone… This short song are related o the metaphor of Rilke´s by a music in which the different parts are weaved from the same melodic tread.

Per Nørgård (1965)