FRAGMENT V (1961)

Tilbage til værkfortegnelsen

For violin og klaver (klaver ad lib.) – parafrase over et digt af Rainer Maria Rilke (”Liebeslied”).

Værket danner grundlag for både Rilke-tonesætninger i Nr. 81 TRE KÆRLIGHEDSSANGE (III.” Wie soll ich meine Seele halten”) og for Nr. 354 ZWEI SAITEN, EINE STIMME – for mezzosop. og violin (2004) – sidstnævnte med undertitlen: en (tredje) variant af LIEBESLIED fra FRAGMENT V

Varighed: 5´

Værknummer: 70


VÆRKNOTE: FRAGMENT V (1961) – parafrase over et digt af Rainer Maria Rilke (Liebeslied) For violin og klaver (klaver ad lib.).

Fragment V har som motto R.M. Rilkes kærlighedsdigt ”Liebeslied”, i hvilket digteren priser kærlighedens mirakel ved at sammenligne to elskende med to strenge på en violin: sammen har de mulighed for at producere én tone…!

Det korte stykke knytter sig til Rilkes metafor ved en musik, hvor de to musikeres stemmer er vævet af samme tråd: samme melodi.

Værket dannede siden grundlag for den sidste sang i ”3 Kærlighedssange” (1963) og for ”Zwei Saiten, Eine stimme” for Mezzosopran og Violin (2004).

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: FRAGMENT V – for violin and piano (piano ad lib.)

The piece quotes as a motto from Rilke’s Love Song (Liebeslied), in which the poet praises the wonder of love by comparing the two lovers with two strings on a violin: Together they (may) produce one tone…!

The short piece connects to Rilke’s metaphor by a music where the two performing artists draw on the same line; A singer and a pianist: one melody.

A version for alto and orchestra was made in 1963 (as the last song of “3 Kærlighedssange/ 3 Love Songs”) and a version for voice and violin was made in 2004, with the title “Zwei saiten – eine stimme”.

Per Nørgård