UNFOLDING (2012)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver solo.

Værket er baseret på ET ROSENBLAD – TIL HANS og CONSOLAZIONE (Nr. 344 ), der er udsprunget af melodien ”Flos ut rosa floruit” i NOVA GENITURA (Nr. 141) fra 1975.

Tilegnet Katrine Gislinge.

Varighed: 7´

Værknummer: 386


VÆRKNOTE: UNFOLDING (2012) for klaver solo.

Maria-begrebet har en dybde der går ud over alle trosretninger. Over hele jorden kendes symboler for den milde og det moderlige. Og ordet Maria forbindes lydligt med det latinske ord for havet, mare – og bliver derved til havets stjerne, Maris stella.

I min ”3. symfoni” (1972-75) findes Maria-motivet i en hymne i symfoniens anden del. En af disse melodier blev til en selvstændig korsang – Flos ut rosa floruit (Blomst brød ud i rosenflor) – og dannede siden grundlag for en række større vokal- og korværker. I 1975 skrev jeg således ensembleværket ”Nova Genitura” for sopran og barokinstrumenter (og kor ad lib.). Heri indgik en enkel Maria-vise til en anonym middelaldertekst. Lidet anede jeg da, at jeg siden ofte skulle vende tilbage til denne musik – endda helt ind i det nye årtusinde. Allerede senere samme år indgik melodien i et langt værk for tenor (eller sopran) og lut (eller harpe), ”Fons Laetitiae” (Glædens Brønd), og i 1976-77 blev melodien et af to hovedtemaer i orkesterværket ”Twilight”. Siden lod komponisten Hans Gefors sin opera “Parken” slutte med en inddragelse af melodien i en paradisisk quodlibet.

At der stadig var mere i disse toner mærkede jeg i sommeren år 2000. Lige så fascineret som for 25 år siden bevægede jeg mig nu, i “Ut Rosa” (for 8-stemmigt kor), videre ind i den ´musikalske have´, der bl.a. lod melodien udspringe af hver tredje tone i den diatoniske uendelighedsrække (og disses kvinter og tertser). Her opdagede jeg en hel buket af nye flerstemmigheder, indbyrdes proportioneret efter ´det gyldne snit´. Og senere, i 2003, blev melodien strukturel basis for min 20 minutter lange ”Harpekoncert nr. 2 – Gennem torne…”. Forud for harpekoncerten var gået de kortere versioner, hhv. ”Consolazione” for harpe og ”Et Rosenblad – til Hans” for klaver (begge 2002). ”Unfolding” for klaver er en videre udfoldelse (!) af disse, tilegnet Katrine Gislinge.

Per Nørgård (2012)

PROGRAMME NOTE: UNFOLDING (2012) for piano solo.

The concept of Mary has a depth that transcends all religious persuasions. All over the earth symbols of the gentle and maternal are known. But the word ´Maria´ is also associated – in sound – with the Latin word for the sea, mare, and she thus becomes the Star of the Sea, Maris Stella.In my “Third Symphony” the Maria motif is used in a hymn section in the second, and last, part of the work. The choral song “Flos ut rosa floruit” was composed directly in the context of the symphony, and the melody had a ´stamina´ that carried it over into many later vocal and choral compositions, for instance the dense and concentrated Ut Rosa” for mixed choir (2000-01), “Concerto for Harp No. 2 – through thorns” (2003), and the shorter “Consolazione for harp solo and “Et rosenblad – til Hans” for piano solo, both from 2002. “Unfolding” is a further ´unfolding´ of the rose melody in these two pieces, dedicated to Katrine Gislinge.Per Nørgård