SYMFONI NR. 8 (2010-11)

Tilbage til værkfortegnelsen

For symfoniorkester.

I. Tempo giusto – Poco ellegro, molto distinto

II. Adagio molto

III. Piú mosso – Lento visionaro

Uropført i Helsinki september 2012 af Helsinki Philharmonic Orchestra, dir. John Storgårds. Dansk førsteopf. november 2012 af DR Symfoniorkester, dir. John Storgårds, derefter opført og cd-indspillet maj 2013 i Wien af Wiener Filharmonikerne, dir. Sakari Oramo.

Komponeret til og tilegnet Helsinki Philharmonic Orchestra og dirigenten John Storgårds.

Varighed: 33´

Værknummer: 385


VÆRKNOTE: SYMFONI NR. 8 – for stort orkester (2010-2011).

8. symfoni er bestilt af Helsinki Philharmonic Orchestra og er tilegnet dette og dirigenten John Storgårds.

1. sats indledes med skulpturelle op- og nedgående skalatrin. Det klanglige resultat kan visualiseres, om man vil, i spiral – og zikkurat-former. En legende, hurtig sats bringer udtrykket til satsens klimax.

2. sats er gennemgående langsom – og sanseligt melodisk. Som drejescener åbnes 3 billeder for et bevægeligt klang- og melodiudtryk.

3. sats starter i største uro, men skaber efterhånden en accelererende tempoforøgelse henimod denne sats´ klimax: et vibrerende pianissimo-brus afslutter værket... og symfonien.

Per Nørgård (2012)

PROGRAMME NOTE: SYMPHONY NO. 8 – for large orchestra (2010-2011).

My “Symphony No 8” was commissioned by the Helsinki Philharmonic Orchestra and is dedicated to the orchestra and its conductor John Storgårds.

The first movement starts with sculptural up-and-down-moving scale motifs. The sounding result can be visualized, if you will, in spiral- and zikkurat-forms. A playful, fast movement section brings the first movement to a climax.

Second movement is generally slow – and sensuous melodic. Three ´pictures´ are presented, like with turning scenes in changing sounds and melodies.

The third movement starts in a state of unrest, but gradually an accelerating development is created leading towards the climax: a vibrating pianissimo shower of sounds completes the work.... and the symphony.

Per Nørgård (2012)