TURN (1973/2009)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver.

”Revideret 2009-version” (af Nr. 137b). Bemærk: den rev. version kun for klaver (modsat Nr. 137 – for ´tangentinstrument´).

GROOVING (Nr. 105b) og TURN (begge i rev. 2009-versioner) kan opføres efter hinanden, som et sammenhængende værkpar (spillet attacca) – i nævnte rækkefølge.

Denne kombination: kun for klaver

Se Nr. 137b (inkl. værknote).

Varighed: 15´

Værknummer: #2009.2