UBRUDT FORÅR (2009)

Tilbage til værkfortegnelsen

Seks korsange for blandet kor (1-, 3- og 4-stemmigt).

De seks korsatser synges i flg. rækkefølge:

1-2-3-4-5-6-5-4-3-2-1

Sangen ”Du skal plante et træ” (se Nr. 103) indgår i to af satserne.

Tekst af Piet Hein (4 digte).

Komponeret til Saul Zaks og Syddansk Universitets Kammerkor.

Varighed: 15´

Værknummer: 378


VÆRKNOTE: UBRUDT FORÅR (2009) – Korsuite for blandet kor.

Blandt multitalentet Piet Heins mange fremragende kreative indsatser har Gruk-teksterne nok opnået den største folkelige yndest. Nogle af disse korte, fyndige tekster, fx Lille Kat, har opnået status som – havde jeg nær sagt – “leveregler” eller visdomsord på dansk – noget der næppe er overgået nogen anden dansk forfatter siden H.C. Andersen.

Disse spidsfindige og forfinede tekster med deres ofte overraskende pointer har dog ikke nogen tiltrækningskraft for undertegnede – som komponist. Piet Heins sproglige dragt er så perfekt i ren prosagengivelse, at enhver tilføjelse – fx i form af melodisk gevandt – ville forringe hvad der allerede er fuldkomment.

I denne korcyklus er derimod de fire digte (eller fragmenter af digte) udvalgt ud fra teksternes naturnære sanselighed, som umiddelbart appellerer – i hvert fald hos mig – til melodisk nuancering og sangbar linieføring.

Alle fire tekster er besyngelser af skabelse og vækst – deraf titlen som er hentet fra den femte korsang, Ubrudt Forår. En anden sang, ligeledes med Piet Hein-tekst, drømte jeg (bogstavelig talt) tilbage i 1960´erne. Den hedder Du skal plante et træ og rummer tre vers, der her i cyklus´en blandt de tre nye sange indleder, genkommer og til sidst afslutter sangkredsen. De seks sanges lige-ud-ad-landevejen rækkefølge: 1-2-3-4-5-6 følges op af den ´baglæns´ følge: 5-4-3-2-1, således at antallet af satser udvides til 11. Men følgen af klanglige forbindelser fra sats til sats er ny i anden halvdel af suiten – i stedet for at 5. sats (fx) følges af 6. sats, hører vi på tilbagevejen nu 4. sats efter 5. sats, hvorved en ny harmonisk følge bliver – følgen. Sluttakten af 6. sats forbinder sig med begyndelsen af 5. sats – hvor det før var omvendt …

Denne fortsatte fornyelse – disse spring i de harmoniske overgange og forbindelser – var en medvirkende årsag til at titlen på korsuiten måtte blive: Ubrudt Forår.

Per Nørgård (2009)

PROGRAMME NOTE: UBRUDT FORÅR (Unbroken Spring), 2009 – A Choral suite for mixed choir.

Among the talents of the multitalented Dane Piet Hein are his many short, rhymed and aphoristic “Grook” poems, so popular both in Denmark and around the world, a popularity only surpassed by Hans Christian Andersen.

But his famous “Grooks” was never interesting for me as a composer – in my opinion these unique ´bon mots´ poems needed no music added. In this choral suite four Hein poems (or fragments of poems) were chosen; all are hymnal poems celebrating nature and growth, and with a call for melodic nuances and tuneful lines. An early song of mine, “Du skal plante et træ” (You Shall Plant a Tree) is central in the suite. It is one of the few songs that I have actually dreamt (and was able to notate immediately after awakening). In a similar ´dreamlike´ manner the text was found: I took a book of poems and at random found the poem by Hein, perfectly matching the rather unfamiliar metric of my dream song.

The performance of the six choral songs (1-2-3-4-5 and 6) are instantly mirrored (by 5-4-3-2-1), creating a cyclic form, and new relations between the songs (as song 4 followed by song 5 is a rather different experience than song 5 followed by song 4). These constant new developments in textual meaning and musical expression inspired me to the title: Ubrudt Forår (Unbroken Spring).

Per Nørgård (2009)