OUT OF THE CRADLE ENDLESSLY ROCKING. (2008)

Tilbage til værkfortegnelsen

3 satser for klarinet/bas-klarinet, violin, cello og klaver.

I. Poco Allegro (“Wie ein mächtiger Walzer“)

II. Vivo

III. Soffiato, marcato

Til Ensemble “Ebb and Flow” (Hawaii).

Varighed: 15´

Værknummer: 375


VÆRKNOTE: OUT OF THE CRADLE ENDLESSLY ROCKING (2007-2008) – 3 satser for clarinet (inkl. bas-klarinet), violin, cello og klaver.

Værket blev bestilt af ”Ebb and Flow Ensemble” til uropførelse i Maui Arts and Cultural Center i Kahului på Hawaii den 23. november 2008. Værkets titel er lånt fra første linie i det storslåede første digt i den amerikanske digter Walt Whitmans suite "Sea-Drift", som er en hyldest til havet. Suiten indgår tillige i Whitmans kolossale opus, "Leaves of Grass", som han reviderede, udvidede og omarbejdede hele livet. Jeg havde tidligere anvendt nogle linier fra digtet i et af mine værker, som også tog sin titel herfra, "Seadrift" (1978), for sopran og ensemble. I det foreliggende værk har det ikke været min mening at afbilde 'havets sjæl' eller noget i den retning. Det var, på den anden side, min klare intention at lade værket være en udstrakt hånd fra det ene lille, havomkransede land, med 'et hav af' øer – til et andet ørige i et fjernere ocean (jeg refererer her naturligvis til Danmark og Hawaii). "Hawaii"… navnet klinger for en skandinav fjernt, eksotiskt tillokkende, et varmens og sorgløshedens land, tusinder af sømil herfra. Sangeksempler fra hawaiiansk folkemusik blev venligst stillet til min rådighed, og denne musik fascinerede og inspirerede mig i en sådan grad, at det melodiske repertoire i "Out of the Cradle" har ekkoer af disse fjerne klange. En latent bølgekarakter præger meget af musikken, heraf undertitlen. Man vil ofte høre en samtidighed af forskellige 'bølgelænger', og det klingende resultat bliver en tætvævet og kompleks, rytmisk lag-på-lag musik. Tredje og sidste sats er karakteristisk ved en accelererende, fremadbrusende akkumulering hen mod slutningen. Da jeg kiggede tilbage på det afsluttede partitur, var der ikke nogen tvivl i mit sind: det var blevet en vuggende, rokkende, bølgende musik, og titlen gav nærmest sig selv. Per Nørgård (2008)

PROGRAMME NOTE: OUT OF THE CRADLE ENDLESSLY ROCKING (2007-2008) – 3 movements for clarinet (incl. bass clarinet), violin, cello and piano.

The title – “Out of the Cradle Endlessly Rocking” (with the subtitle “Wave Music”) – refers to the first line of the American poet Walt Whitman´s magnificent poem, “Seadrift”, a tribute to the sea. The poem forms part of Whitman´s magnum opus, Leaves of Grass, which he revised, extended and worked on practically all his writing life. I had previously drawn some lines from the poem “Seadrift”, for another work of mine, a work likewise entitled “Seadrift” (1978), for soprano and ensemble.

In this present, new piece I did not set out to depict in music ´the soul of the sea´ or anything like that. I did, however, have an intention of making the piece a sort of outstretched hand from one small country with a multitude of islands and – necessarily – a lot of water around it (I am referring, of course, to my native Denmark) to another country with many islands: Hawaii, with its far-away exotic appeal (at least for a Scandinavian), and its remoteness, thousands and thousands of nautical miles away.

Folkloristic Hawaiian chant (alluring samples of which were kindly forwarded to me from the commissioner of the work) fascinated and impressed me so much that my melodic repertoire in the new piece sometimes echoes a Hawaiian Melody-brother.

A latent wave-character is characteristic of the piece, thus the subtitle. You will hear a simultaneity of different ´wavelengths´ and often a dense and complex melodic and rhythmic multi-layering. In the third movement a driving, metamorphosing acceleration is built up towards the end.

When I looked back at the music I had composed there was no doubt in my mind as to the title; this was certainly a music ´out of the cradle endlessly rocking´ – in my own rocking and waving way.

The work was commissioned by the “Ebb and Flow Ensemble” for premiere at the Maui Arts and Cultural Center, Kahului, Hawaii, 23rd November 2008. The premiere performers were Scott Anderson, clarinet, Ignace Jang, violin, Mark Votapek, cello and Robert Pollock, piano.

Per Nørgård (2008)