SONATE NR. 4 – FOR SOLO CELLO – ”RHIZOM” (2007)

Tilbage til værkfortegnelsen

To suiter i 5 satser, for cello solo.

1. FULDMÅNEDRØMME (Lunar Dreams) (371 a).

2. KLARE DRØMME (Lucid Dreams)

(371b).

De suiter (Nr. 371a og 371b) kan også opføres separat.

Komponeret til og tilegnet Jakob Kullberg.

Varighed: 25´

Værknummer: 371(a-b)


VÆRKNOTE: SONATE NR. 4 for SOLO CELLO – “RHIZOM” (2006-07). Sonate i to suiter.

1. FULDMÅNEDRØMME (Lunar Dreams) – dur. 17 min.

I. Unducted

II. No Exit

III. The White Room

IV. Driven

V. Exit/Exiled

2.KLARE DRØMME (Lucid Dream) – dur. 10 min.

I. Seduced / Henført

II. Cataracts as usual/Vandfaldene på Nørrebro

III. Lucid in the sky / Højt at flyve

IV. Tread so lightly, not to touch the grass / ... varsomt at træde

V. Trip Trap

Min 4. solosonate for cello solo er komponeret til, og tilegnet, Jakob Kullberg. “Rhizom” er et låneord fra biologien, hvor det betegner den sammenfiltrede form der er resultatet af kaotiske forgreninger i rodnet, plantestokke, svampedannelser osv. Det er kun tilsyneladende selvmodsigende at mit “rhizom” også er en “sonate”, da sonate-formen jo ikke længere angiver en bestemt form. Titlen Rhizom er – med Carl Nielsens udtryk – en ”vejviser” ind mod værkets filtrede verden af musikalske motiver, der forbinder de ti satser med hinanden. To undertitler – Fuldmånedrømme og Klare drømme – deler værket i to suiter, som kan opføres separat.

Hver suite består af fem satser.

Den første suite uropførtes af Jakob Kullberg ved Aldeburgh Festivalen den 16. juni 2007; den anden suite uropførtes af samme solist ved en koncert i anledning af komponistens 75-års dag i Tivoli den 13. juli 2007. De kun antydende satstitler er mine forsøg på at karakterisere særlige stemninger i mine udvalgte drømme – af hvilke de “klare” (på engelsk lucid) lader drømmeren være såvel bevidst om at han drømmer, som handlende og indgribende i de illusionære omgivelser og begivenheder.

Musikalsk hørt er der muligvis en tilsvarende artsforskel som mellem de normale (fuldmåne-)drømme og de “klare”; herom skal jeg ikke udtale mig; jeg har som antydet kun fulgt forgreningerne i kompositionsprocessen, uden overordnet formsigte.

Per Nørgård (2007)

PROGRAMME NOTE: SONATA NO. 4 for SOLO CELLO – “RHIZOM” (2006-07). Sonata i two suites.

1. FULL MOON DREAMS

I. Unducted

II. No Exit

III. The White Room

IV. Driven

V. Exit/Exiled

2. LUCID DREAMS

I. Seduced

II. Cataracts as usual

III. Lucid in the sky

IV. Tread so lightly, not to touch the grass

V. Trip Trap

My fourth sonata for cello solo was composed for and is dedicated to Jacob Kullberg. The title “Rhizom” indicates the tangled form which is caused by the chaotic ramification in the root system of plants. It seems contradicting that Rhizome is a sonata; but the sonata-form no longer indicates a specific form scheme. The title is a guide or a “road sign”, using a Carl Nielsen idiom, to the tangled world of musical motives which connects the ten movements with one another. Two subtitles – “Full Moon Dreams” and “Lucid Dreams” – divide the sonata into two suites, which may be performed separately. Each suite consists of five movements. The first suite was premiered by Jakob Kullberg at the Aldeburgh Festival, 16 June 2007. The second suite was premiered by the same soloist in the Tivoli Concert Hall on the 13th of July 2007.The titles of the individual movements are vaguely suggestive, in an attempt to characterize special moods in some of my dreams, some of which – the lucid ones – allow the dreamer to be aware of being in a dream, as well as being able to act and interfere in the illusionary surroundings and events. Musically speaking there may be an audible difference between the two kinds of dreams, the full-moon-dreams and the lucid ones – I cannot testify to that. I have, while composing, only followed the rhizome-lead and its ramifications, without a formal scheme to adhere to.Per Nørgård (2007)