LYSNING (2006)

Tilbage til værkfortegnelsen

– passage for strygeorkester.

Tilegnet DRUEN (Danmarks Radios Ungdoms Ensemble) og dets dirigent, Morten Ryelund.

Varighed: 8´

Værknummer: 368


VÆRKNOTE: LYSNING – passage for strygere (2006)

Lysning er et kort ensatset værk for strygere, skrevet til DRUEN (Danmarks Radios Ungdoms Ensemble) og dets dirigent, Morten Ryelund og tilegnet disse. Som titlen antyder veksler musikens karakter mellem mørktfarvede og lysere afsnit; der er dog ikke flere “lysninger”, eftersom hver lysnings genkomst præsenterer det samme melodiske materiale – men hørt fra forskellige instrumentale betoninger.

Per Nørgård (2010)

PROGRAMME NOTE: LYSNING (GLADE) – passage for strings (2006)“Lysning” (in English: Glade) is a short, one-movement work for strings, written for the Ensemble DRUEN (Danish Radio´s Youth String Orchestra) and their conductor Morten Ryelund – and dedicated to them.As the title indicates the character of the music changes between dark-coloured sections and more light and bright sections. There is a balance between the number of darker and lighter sections, as each “light” section presents the same material as the “dark” section before it – but heard from different instrumental colourings and nuances.Per Nørgård (2010)