LILLE JULEKANTATE (PASTORALE NR. 3) (2006)

Tilbage til værkfortegnelsen

”Suppleret stryger-version” – Pastorale for (syngende) strygekvintet af 2 violiner, bratsch, 2 celli og kor ad lib. (– til brug ved juletid).

Tekst af Johannes Møllehave.

Med indledende (menigheds-)korsang: Julens Glæde – vers 1 (evt. sunget 4stemmigt: se #1992.1 KORBOGEN) til tekst af J. Møllehave, samt samme korsang afsluttende kantaten (vers 4). Korsangen kan synges a cappella, eller akkompagneret (af fx orgel, klaver eller strygere)

Varighed: 9´

Værknummer: 366d


VÆRKNOTE: LILLE JULEKANTATE (2006) for (syngende) strygekvintet og kor ad lib. (unisont eller flerstemmig

Se 366b

PROGRAMME NOTE: LILLE JULEKANTATE (2006) for (singing) string quintet, and choir ad lib. (In unison or in parts).

See 366b