GUD HAR SET DET OVERSETE – LILLE JULEKANTATE (PASTORALE NR. 3) (2006)

Tilbage til værkfortegnelsen

– pastorale for 5-stemmigt (syngende) harmonika-ensemble og kor ad lib.

”Suppleret harmonika-version” (– til brug ved juletid).

Tekst af Johannes Møllehave

Med indledende (menigheds-) korsang: JULENS GLÆDE – vers 1 (evt. sunget 4stemmigt: se #1992.1 KORBOGEN) til tekst af J. Møllehave, samt samme korsang afsluttende kantaten (vers 4). Korsangen kan synges a cappella, eller akkompagneret (af fx orgel, klaver eller af harmonika(er))

Varighed: 9´

Værknummer: 366b


VÆRKNOTE: LILLE JULEKANTATE (2006) for (syngende) strygekvintet og kor ad lib.

De fire stykker – “Landskab med hyrder”, ”Pastorella”, “Gud har set det oversete (Lille Julekantate)” og “Lille Julekantate” (alle 2006) – er beslægtede værker for hhv. harmonika- og strygeensemble, pastoral musik med udgangspunkt i min julesalme om hyrder på marken, til tekst af Johannes Møllehave (“Julens glæde – Himmelfalden”, 1985), en salme hvis første og sidste vers indgår i de to “Jule-versioner” af værket – sunget af de medvirkende instrumentalister og/eller af publikum – før og efter den centrale pastorale

Himmelfalden. Dybe fald:

At han fødtes i en stald.

Det som verden overså

Så Guds øje netop på.

Gud har set det oversete,

Det var det, som dengang skete!”

At Guds Søn blev lagt på strå

Mellem dem man overså,

Råbes ud med jubelråb

Som de oversetes håb.

Gud har set de oversete, Det var det, som dengang skete!

Per Nørgård (2006)

PROGRAMME NOTE: LILLE JULEKANTATE (2006) for (singing) string quintet and choir ad lib. (in unison or in parts).

The choral song “Julens Glæde – Himmelfalden” (Christmas´ Joy – from Heaven Fallen), is dominant in these four pieces – “Landskab med hyrder ( Landscape with Shepherds), in “Small Christmas Cantata” (for accordion- or string ensemble) and in “Pastorella” (all 2006) – pastoral music, all based on Nørgård´s Christmas hymn from 1985 to a Danish poem by the priest, poet, writer (and more) Johannes Møllehave, about God seeing the often overseen (the poor child in the cradle, the poor Joseph and Mary, the shepherds), that night in Bethlehem.

The choral song is integrated in Christmas versions (“Lille Julekantate – “Small Christmas Cantata”), to be sung by the instrumentalists and/or by the audience, before and after the central Pastorale of the piece.

Per Nørgård (2006)