LANDSKAB MED HYRDER (PASTORALE NR. 3) (2006)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 5-stemmigt harmonika-ensemble.

”Enkel instrumental-version”

(– til brug året rundt)

Varighed: 5´

Værknummer: 366a


VÆRKNOTE: LANDSKAB MED HYRDER – PASTORALE nr. 3 (2006), for 5-stemmigt harmonika-ensemble.

De fire stykker – “Landskab med hyrder”, ”Pastorella”, “Gud har set det oversete (Lille Julekantate)” og “Lille Julekantate” (alle 2006) – er beslægtede værker for hhv. harmonika- og strygeensemble, pastoral musik med udgangspunkt i min julesalme om hyrderne på marken, til tekst af Johannes Møllehave (“Julens glæde – Himmelfalden”, 1985), en salme hvis første og sidste vers indgår i de to “Jule-versioner” af værkert – sunget af de medvirkende instrumentalister og/eller af publikum – før og efter den centrale pastorale

Per Nørgård (2006)

PROGRAMME NOTE: LANDSKAB MED HYRDER – PASTORALE nr. 3 (2006), for 5-part accordion ensemble.

The choral song “Julens Glæde – Himmelfalden” (Christmas´ Joy – from Heaven Fallen), is dominant in these four pieces – in “Landskab med hyrder” (Landscape with Shepherds), in “Small Christmas Cantata” (for accordion- or string ensemble) and in “Pastorella” (all 2006) – pastoral music, all based on Nørgård´s Christmas hymn from 1985 to a Danish poem by the priest, poet, writer (and more) Johannes Møllehave, about God seeing the often overseen (the poor child in the cradle, the poor Joseph and Mary, the shepherds), that night in Bethlehem.

The choral song is integrated in Christmas versions ( “Lille Julekantate – “Small Christmas Cantata”), to be sung by the instrumentalists and/or by the audience, before and after the central Pastorale of the piece.

Per Nørgård (2006)