BILLET-DOUX – a Mme CLAUDE (2005)

Tilbage til værkfortegnelsen

Trio for fløjte, bratsch, harpe.

Tilegnet Trio Madame Claude.

Varighed: 7-8´

Værknummer: 359


VÆRKNOTE: BILLET-DOUX – a Mme CLAUDE (2005), trio for fløjte, bratsch, harpe.

“Billet Doux”, betegnelsen for et ømt brev på fransk, er valgt som titel på denne (ca. 6 minutter lange) trio, som jeg komponerede i 2005 til den danske trio Madame Claude. Lige som et kærligt, let (måske let-sindigt) brev kan rumme lys, alvor og humor, er musikken tilsvarende … svævende – ofte i svingende rytmer, inspireret af “det gyldne snit”, hvis proportioner (ca.) 2:3:5:8 osv. man genfinder overalt i naturen. Det er komponistens intention og håb at værket også opleves som let, naturligt og muntert. “Billet Doux” er tilegnet trio Madame Claude ´s tre musikere i – Pia Kaufmanas (fløjte), Ida Speyer Grøn (bratsch) og Tine Rehling (harpe).

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: BILLET-DOUX – a Mme CLAUDE (2005), trio for flute, viola, harp.

“Billet Doux”, the name in French for an intimate letter, was chosen as title for this trio (6 minutes long) from 2005.

As a letter to a loved one can posses both a loving tone and a light (perhaps frivolous) tone, and both a serious and a humorous style, so this music tries in the same way to... drift or dance from one atmosphere to another, often in swinging rhythms inspired by the proportions of The Golden Mean (near to 2:3:5:8 et cetera), proportions to be found in nature in many variations. (alternativt: which can be found in many variations...)

It is the hope and intention of the composer that the sounding music will also be light-hearted, natural and cheerful.

“Billet Doux”, is dedicated to the musicians of the Madame Claude Trio – Pia Kaufmanas (flute), Ida Speyer Grøn (viola) og Tine Rehling (harp).Per Nørgård