SKITSER (SKETCHES) Opus 25a (1959)

Tilbage til værkfortegnelsen

Fire korte stykker, for klaver.

I. Frit strømmende

II. Lunefuldt

III a: Bevægeligt b: Langsomt, uden fast metrum

IV. Graciøst tilbageholdende

Tilegnet Anelise (Nørgård, født Brix Thomsen – komponistens første hustru)

Varighed: 3´

Værknummer: 58


VÆRKNOTE: SKITSER (Sketches), Opus 25a (1959) – fire korte stykker for klaver.

”Skitser”, op. 25a fra 1959 er tilegnet Anelise Knudsen (tidl. Nørgård) og uropførtes af Anker Blyme den 6. marts 1960 på Statens Museum for Kunst – sammen med klaverværket ”Ni Studier” (Nine Studies), også fra 1959. ”Skitser” kan opfattes som en – meget lille – lillesøster til ”Ni Studier”. Der anvendes en satsteknik, at de nærmer sig hvad der kan kaldes “præ-determination” (forudbestemmelse), og som foregriber den kort tid efter fundne (eller opfundne?) – i mange år eftersøgte – uendelighedsrække.

I ”Skitser” bruges, som i ”Ni Studier”, en konstruktiv teknik beslægtet med middelalderlig ”Color/Talea”-praksis, hvor en genkommende – ofte gregoriansk – melodi (Color) kombineredes med en genkommende, divergerende, rytmerække (Talea). Genkomsterne af grundmelodien vil således altid fremstå i nye rytmiske skikkelser. I de fire korte satser i ”Skitser” musikken imidlertid let og gennemsigtig, sammenlignet med den komplekse tæthed i ”Ni Studier”.

I skitse nr. 3 genhøres hele tonerækken fra skitse Nr. 1, men her mere vagt og med indslag af akkorder – i øvrigt analogt med 3. og 4. sats af mit senere klaverværk ”Fragment I-IV (1959-61)”Satsernes har følgende karakterbetegnelser:1. Frit strømmende2. Lunefuldt3. Bevægeligt – Langsomt (uden fast metrum)4. Graciøst tilbageholdendePer Nørgård (2009)

PROGRAMME NOTE: FOUR SKETCHES, Opus 25a (1959) for piano.

Four Sketches, Opus 25a from 1959, is dedicated to Anelise Knudsen (formerly Nørgård) and was premiered by Anker Blyme on March 6, 1960 at the State Museum of Arts – along with Nine Studies.

Four Sketches can be constructed as a – very little – little sister to Nine Studies, composed the same year! As in the Studies, I used the above-mentioned construction technique related to the medieval Color/Talea-practice: a melodic sequence is paired with a rhythmic sequence that always has one duration less than that of the numbers of notes. The Four Sketches, however, are light and transparent in comparison with the complex density of the Nine Studies. The movements have the following designations:

1. Freely flowing

2. Capricious

3. Moving – Slow (without steady tempo)

4. Grazioso (Gracefully reserved)

In Sketch No. 3, the complete tone-row from Sketch No. 1 is heard again, but here more vaguely and with chords making an appearance analogous to the third and fourth movements of the later composed Fragments I-IV”.¨

Per Nørgård (2009)