STRYGEKVARTET NR. 10 – HØSTTIDLØS (2005)

Tilbage til værkfortegnelsen

Strygekvartet i én sats.

Tilegnet Kroger Kvartetten.

Varighed: 12´

Værknummer: 357


VÆRKNOTE: STRYGEKVARTET NR. 10 – HØSTTIDLØS (2005) – i én sats.

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

Under kompositionen af min 10. strygekvartet dukkede blomsternavnet “høsttidløs” op i min bevidsthed – for derpå ikke mere at ville “dukke ned”. Da navnets paradoksale forening af (års)tid og tidsløshed stemte godt overens med det påbegyndte værks allerede komponerede afsnit besluttede jeg at fastholde “høsttidløs” som arbejdstitel, og nu hvor værket er færdigt konstaterer jeg at titlen holder. Og jeg vil hermed forlade omtalen af titlen til fordel for en (meget mere uvis) indkredsning af indholdet, musikken: Min 10. strygekvartet er nok den hvis tonesprog knytter sig tættest og mest intimt til musikkens naturlige basis, og jeg mener hermed på klangens område: overtone- og undertonekæder (opfattet som hhv.. dur og mol), på rytmens område: vækstrytmer som f.eks. det gyldne snit, og om selve forløbet: frodighed kontrasterende med flader af stilstand. Melos, det melodiske stof, spiller måske en større rolle i dette værk end i nogen anden af mine senere kvartetter, forstået på den måde at selv bag de mest klangligt eller rytmisk fokuserende afsnit ligger melodiske og polyfone ideer. Værket er komponeret 2004-2005 til Kroger Kvartetten.

Per Nørgård (februar 2005).

Indledningen (“Klangspektret… …fem fingre”) kan bruges eller udelades ad libitum.

PROGRAMME NOTE: The spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers...

During the composition of my tenth string quartet a flower-name, “høst-tidløs” (in Danish), came to my mind – and it would not me leave again. (“høsttidløs” is actually autumn crocus in English, but the composer prefers harvest-timeless, to maintain some of the associations of the Danish flower-name).The paradoxical union of a seasonal time (harvest) and no-time-at-all was a good fit for the sections of the work that I had composed at that time, and I decided to tentatively stick to that title for the work-in-progress, and now, having finished the piece, I can say that is still a fitting title – and it stands. Enough about the title, I will go on to describe the music, a somewhat more precarious project.My tenth string quartet is probably the most basic string quartet that I have composed; melodically – and in sound – it employs the naturally based overtones and undertones (perceived as major and minor, respectively), and rhythmically it is based on growth, on the principles of the Golden Section, and the structure itself contrasts abundance and exuberance with sections of immobility and contemplation.However, Melos, melody, is definitely the dominating aspect of my String Quartet no. 10; behind even the most rhythmically complex or pure sonoric sections lays a firm – if hidden – basis of melodic or polyphonic ideas.The work was composed in 2004-2005 for the Kroger Quartet.Per Nørgård (2005)