MELANCOLIA (1967/2004)

Tilbage til værkfortegnelsen

For sax (Alt/Ten/Bar), cello og (let præpareret) klaver.

Baseret på SUITE FOR MARTIN (Nr. 99); indgår i DELTA (Nr. 362).

Bemærk: Værket har ikke et selvstændigt værknummer.

Varighed: 12´

Værknummer: #2004.2


VÆRKNOTE: MELANCOLIA – for saxofon, cello og (let præpareret) klaver.

Adskillige af mine værker er, som det har vist sig, blevet til i flere stadier, hvor et tidligere værk er genopstået som sats i en senere tilkomponeret/kompileret suite eller sonate; som f.eks. ”Solo Intimo”, for cello (1954), der i 1981 – med tilkomsten af satsen ”Solo In scéna” – blev til en to-satset ”Sonate” for cello solo (1954/1981).

På tilsvarende vis føjede jeg i 2005 to nye satser til min oprindelige musik (”Suite for Martin”) til kortfilmen ”Kongens Enghave” fra 1967, resulterende i værket ”Delta” (2005). Allerede i 2004 havde jeg om-instrumenteret musikken fra 1967 til en version for saxofon, cello (i stedet for den oprindelige elektriske harmonika) og (let præpareret) piano. 2004-versionen fik titlen ”Melancolia” (varighed 12 minutter) og indgår som tredjesats, med titlen ”Malinconia”, i Delta (varighed ca. 20 minutter). Det hele udspringer imidlertid af musikken til filmen.

Et delta er i følge sagens natur altid en bevægelse ´nedstrøms´, og denne nedadgående bevægelse præger alle tre værker. Satsernes stedse tungsindigere musik associerer til et bestandigt nedadgående forløb, fra velklang og lyssyn til et mørkere klangbillede, hen imod sort-syn (og ”sort-lyd”).

Per Nørgård (2005)

PROGRAMME NOTE: MELANCOLIA for saxophone, cello and piano (2004) Some of my works are created in several stages, where an earlier work or movement is reborn or recomposed as part of a new work.For instance “Suite for Martin” (1967) for saxophone, amplified accordion and prepared piano – used in a Danish documentary film “Kongens Enghave” – was rearranged by me in 2004 in a new instrumentation for saxophone, cello and piano, and named MELANCOLIA (duration 12 minutes), which became the third movement (with the title MALINCONIA) in an enlarged version from 2005 with the title DELTA (duration around 20 minutes).A delta is, be nature, moving outwards or rather downwards, downstream.This movement is characteristic for all three works mentioned.MELANCOLIA (2004) for saxophone, cello and piano consists, like Suite for Martin, of six shorter sections moving towards from the light-hearted and harmonious towards a still more dark sound and atmosphere and finally completes the direction downwards in a black edged pessimism (and a “black sound”).Per Nørgård (2005)