ZWEI SAITEN, EINE STIMME (2004)

Tilbage til værkfortegnelsen

For mezzosopran og violin.

Tekst af R.M. Rilke.

Duetten er en (tredje) variant af LIEBESLIED fra FRAGMENT V (se Nr. 70).

Til Helene Gjerris og Bodil Rørbech.

Varighed: 3´

Værknummer: 354


VÆRKNOTE: ZWEI SAITEN, EINE STIMME (2004) – for mezzosopran og violin.

Stykkets er baseret på R. M. Rilkes kærlighedsdigt “Liebeslied”, i hvilket digteren priser kærlighedens mirakel ved at sammenligne to elskende med to strenge på en violin: sammen har de mulighed for at producere én tone…! Det korte stykke for mezzosopran og violin er en version af “Fragment V” for violin og klaver (1961) og knytter sig til Rilkes metafor ved en musik, hvor de to musikeres stemmer er vævet af samme tråd, samme melodi.

Per Nørgård (2004)

PROGRAMME NOTE: “Zwei Saiten, Eine Stimme” is based R. M. Rilke´s love song “Liebeslied”, in which the poet praises the wonder of love by comparing the two lovers with two strings on a violin: Together they (may) produce one tone…!The short piece for mezzo and violin is a version of “Fragment V” for violin and piano (1961) and connects to Rilke´s metaphor by music where the two performing artists draw on the same line: one melody.Per Nørgård (2004)