KRYSTALLER, MASSIVER, KASKADER (2004)

Tilbage til værkfortegnelsen

Fanfare-cyklus for 12 tromboner.

Komponeret til Tromsø Musikhøjskole ved Jens Chr. Kloster.

Varighed: 6-7´(var.)

Værknummer: 353


VÆRKNOTE: KRYSTALLER, MASSIVER, KASKADER (2004) – Fanfare-cyklus for 12 tromboner.

Dette værk for 12 tromboner har titel ud fra de tre slags musik den består af: En hurtig pulserende tonerække (krystaller), en langsom og langsomt opbygget melodi på basis af tunge, “tidløse” efterklange (massiver) samt kaotisk faldende overtone-rækker (kaskader).

Værket er komponeret til The Arctic Trombone Festival i 2004 og blev uropført af deltagere i festivalen under ledelse af basunisten John Kenny.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: MASSIFS – CRYSTALS – CASCADES (2004)

The title of this work for 12 trombones was suggested by the three kinds of music it consists of: a rapidly pulsating note-series (crystals), a slow and slowly constructed melody on the basis of heavy, “timeless” echoes (massifs) as well as chaotically falling overtone-series (cascades).

The work was composed for The Arctic Trombone Festival Festival in 2004 and was performed for the first time by participants in the festival under the direction of the trombonist John Kenny.

Per Nørgård