TWO HANS CHRISTIAN ANDERSEN POEMS (2004)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor (Nr. 1) og kor af lige stemmer (Nr. 2).

1.“The Native Land of Light” (for mixed chorus, SATB) 2. “Come Lift Me Up” (for equal voices, SSA)

2. sats kan opføres af enten et børnekor (SSA) eller af damestemmerne (SSA) fra et blandet kor. For mixed choir (No. 1) and equal voices (No. 2).

Tekster af Hans Christian Andersen.

Tilegnet Jørgen I. Jensen i anledning af hans 60-års dag.

Varighed: 6-7´

Værknummer: 351c


VÆRKNOTE: TWO HANS CHRISTIAN ANDERSEN POEMS. For kor.

1.“The Native Land of Light”

2. “Come Lift Me Up”

Fra mit første bekendtskab med de to H.C. Andersen digte var jeg bevæget over det enkle, men maleriske, næsten naivt-kontrastrige ordvalg hvormed Andersen har realiseret sine visioner: “Hjerte-Melodien”, “Skønhedsdigtet”, “Aandens Hindostan” og “Flyv, Død, hen over Tidens Hav, Bort til en evig Sommer”. Samtidig med denne barnlighed rummes enorme – næsten William Blake´ske – kosmiske visioner i modsætningen mellem f.eks. at “nå i Himlen op” og “rummes i en Rosenknop”, eller mellem “Hverdagslivet” og “Skønhedsdigtet” – der bliver ét. Musikken sprang således direkte ud af mit møde med ordene, der nærmest sang sig selv ind i min Musikalske Fantasi-ovn – for nu at blive i det Andersen´ske billedsprog.

1.THE NATIVE LAND OF LIGHT

There is a lovely Land

We call it Poetry

It reaches to the Sky

You´ll find it in a Rosebud

Its a Melody of Love

Lives on its greenest, heav´nly Shore

And there the Song of Bliss

Is like each Day you know

God is near

you can feel

That God is near

And old times live there

The Wise and Noble tremble

So grand it is, so rich

A Golden Hindustan

The Home of Melody

The Holy Land, by God,

It stands when Worlds will fade away

We call it Poetry That Native Land of Light.

(Hans Christian Andersen, 1849)

2. COME LIFT ME UP

Goodbye, each dear Rose, fresh and red,

Goodbye, my dear and loved ones,

Come lift me up, oh forceful Death, lift me up,

Although it´s good to be here.

Oh, praise to God

For what You gave, and for what is to come.

Fly Death, over the Sea of Time.

Fly to Eternal Summer.

(Hans Christian Andersen, 1844)

Kun de tonesatte dele af digtet er gengivet her, i komponistens oversættelse.

”To H.C. Andersen-poesier” er komponeret til Kalundborg Musikskole i forbindelse med deres korstævne og –konkurrence. Værket er tilegnet Jørgen I. Jensen.

Per Nørgård (2004)

PROGRAMME NOTE: TWO HANS CHRISTIAN ANDERSEN POEMS (2004). For choir.

1. “The Native Land of Light”2. “Come Lift Me Up” From my very first acquaintance with these Andersen poems, I was deeply moved by the simple, almost naive, yet evocative imagery, with which Andersen realized his visions, images like:“The Melody of the Heart”, “The Poem of Beauty”, “A Spiritual Hindustan”, “Fly, Death, over the Sea of Time, fly to Eternal Summer”.Along with this “childishness” Hans Christian Andersen´s poetry encompasses enormous – almost William Blake-ish – cosmic visions, in the interpolations between e.g. “reaching the Heaven” as opposed to “you´ll find it in a Rosebud”, or the juxtaposition of “Everyday Life” and “Eternal Poetry” – which become one.Thus the music came to life in my immediate encounter with these words, which almost sang themselves into my Musical Furnace – if you will...

”Two Hans Christian Andersen Poems” are dedicated to Jørgen I. Jensen. Per Nørgård (2004)

Work information: The work is available in both a Danish version (original) and an English version.

The two poems (see above) are reproduced here in a translation by the editor. The texts have been abbreviated, for the purpose of this setting.