IDENTITETS-PROBLEMER (1995/2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

Fem satser for trombone solo

Baseret på del af nr. 296a (se Nr. 296b – også mhp. værknote).

Varighed: ?

Værknummer: #2003.2