FROST PSALMS-FRAGMENT (1975-76/2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor (SSSAAATTTBBB).

Tekst fra Ole Sarvig´s ”Året” og ”Korsalme”.

Den såkaldt ´gyldne notation´ ændredes af komponisten til normal notation i forbindelse med Frostsalme-fragment, i 2003 (jf. nr. 148c).

Engelsk versionering af 148a (ved Ivan Hansen), udfra Ole og Helen Sarvigs metrisk samstemmende oversættelse.

Se Nr. 148c (inkl. værknote)

Varighed: 11´

Værknummer: #2003.1