HEAVEN GERM (2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

4 satser, 3 versioner, 2 melodier, 1 værk – for kor (lige stemmer SSAA, eller SSAT).

Engelsk version af ”Himmelkim” (Nr. 350a).

Baseret på materiale fra VINTERKANTATE (se Nr. 145, samt note til denne)

Tekst af Ole Sarvig (digtet ”Året”), oversat af Helen og Ole Sarvig.

Varighed: 6-7´

Værknummer: 350b


VÆRKNOTE: HEAVEN GERM – for lige stemmer (SSAA ell. TTBB) – (2003) – fire satser, tre korstykker, to melodier, et værk.

1. Under Snow

2. The Passing Year

3. A Heaven Germ

4. A Germ of Grace

Se 350a

PROGRAMME NOTE: HEAVEN GERM – for equal voices (SSAA el. TTBB) – (2003) – four movements, tree pieces, two melodies, one work.1. Under Snow

2. The Passing Year

3. A Heaven Germ

4. A Germ of Grace

See 350a