HIMMELKIM (2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

4 satser, 3 versioner, 2 melodier, 1 værk – for kor (lige stemmer SSAA, eller SSAT).

Baseret på materiale fra VINTERKANTATE (se Nr. 145, samt note til denne).

Tekst af Ole Sarvig (digtet ”Året”).

Varighed: 6-7´

Værknummer: 350a


VÆRKNOTE: HIMMELKIM – for lige stemmer (SSAA ell. TTBB) – (2003) – fire satser, tre korstykker, to melodier, et værk.

1. I sjæle som i verden bor (Under snow)

2. Som året går

3. En himmelkim

4. Så vid da frygtens ramte sind

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtet “Året”). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne udfoldes i flere forskellige, samtidige tempi – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. “Frostsalme”, “Vinterkantate”, “Cantica”, “Nu dækker sne den hele jord”, Kredsløb m.fl. En af disse melodier, den enkle salmemelodi “Året” (Som året går) indgår nu i Den Danske Salmebog (nr.720).

“Himmelkim” rummer måske den både enkleste og mest koncentrerede kombination af to centrale Sarvig-melodier fra den tid, melodier plukket fra den “uendelighedsrække” af toner jeg ofte har anvendt i værker siden jeg i 1959 opdagede den.

Den koralagtige melodi “Som året går”, der dominerer 2. sats, er således identisk med hver femte tone i uendelighedsrækken. Den anden, nedadgående, melodi “Himmelkim”, dominerende 3. sats, er baseret på hver 15. tone i rækken.

I 1. og 4. satsen kombineres de to melodier, begge i to samtidige tempi, i en tæt, sammenvævet firestemmig musik – svarende til flerstemmigheden i Ole Sarvigs nordiske, mytiske tekst.

Himmelkim (A Heaven Germ) foreligger både i den originale danske version, og i en engelsk version (oversat, metrisk samstemmende, af Helen og Ole Sarvig).

Per Nørgård (2003)

PROGRAMME NOTE: HIMMELKIM (A HEAVEN GERM) – for equal voices (SSAA el. TTBB) – (2003)– four movements, tree pieces, two melodies, one work. 1. Under Snow2. The Passing Year3. A Heaven Germ4. A Germ of GraceWhen in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig: “The Year” and “Choral Hymn”. These three tunes were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cantica”, “Cycle” a.o.; one of these ´Sarvig melodies´ is now in the Danish Hymnbook (2003), under the title “Året”(The Year).“Heaven Germ” is both the most simple and concentrated combination of two of these Sarvig-melodies from the 1970s, melodies plucked from the so called infinity series of tones, that I have often used in works since 1959 when I found it. The choral like “The Passing Year”, dominating the second movement, is exactly every fifth note of the infinity series. The other, descending, melody “A Heaven Germ” (third movement) consists of every 15th note of the series. In the first and last movement the two melodies are combined, both in two different tempi at the same time, creating a rather dense polyphony, in correspondence with the different layers of Ole Sarvig´s Nordic and mythic poem.The work is available in both a Danish and an English version (translated by Helen and Ole Sarvig)

Per Nørgård (2003)